GDAŃSK BUSINESS RUN

Zapraszamy do udziału w największym CSR-owym projekcie GDAŃSK BUSINESS RUN 2017! To lokalna edycja ogólnopolskiej inicjatywy Poland Business Run na rzecz beneficjentów po amputacjach.

Szczegóły

W niedzielę 3 września 2017 równocześnie w 7 miastach w Polsce wystartuje ok. 20 tys. ludzi w sztafetach zgłoszonych przez ponad 1000 firm. Biegi odbywają się w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i po raz drugi w Gdańsku.

Trasa

Trasa w Gdańsku wynosi ok. 3, 3 km na osobę i w tym roku została wytyczona w okolicach Europejskiego Centrum Solidarności. Biegacze pobiegną obok Trzech Krzyży oraz przez pamiętną bramę do Stoczni.

Cel inicjatywy

Zbieramy pieniądze na rzecz Mateusza Pędziwiatra, 24-letniego studenta Politechniki, który stracił rękę i nogę w wypadku komunikacyjnym. W zeszłym roku udało nam się ufundować nowy lej do jego codziennej protezy, w tym roku zbieramy na protezę biegową, by mógł wrócić do aktywności sportowej: https://www.youtube.com/watch?v=0WHPJowFB-U

Co trzeba zrobić, by zgłosić swoją drużynę firmową?

Drużyna składa się z 5 osób, pakiet startowy za jeden zespół wynosi 350 zł netto.

Jak zgłosić drużynę?
a) założyć konto http://gdanskbusinessrun.pl/pl/sign-in – w panelu należ podać dane osoby zgłaszającej, wybrać typ konta (czy zgłasza osoba indywidualna czy firma) oraz należy podać dane do faktury

b) po założeniu konta na podany adres mailowy zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca utworzenie konta oraz link do aktywacji. W wiadomości również otrzymuje się hasło do utworzonego konta

c) za pomocą konta należy podać dane drużyny/drużyn – aby zgłosić drużynę należy podać przynajmniej dane kapitana – imię, nazwisko, adres mailowy, data urodzenia, numer telefonu, rozmiar koszulki i płeć – pozostałych członków można dodać później, dane również można edytować
d) na adres mailowy członków drużyny wysyłana jest prośba o akceptację zgłoszenia,
e) za pomocą jednego konta można zgłosić wiele drużyn

Regulamin znajdziecie tu: http://gdanskbusinessrun.pl/pl/regulamin-biegu
Pytania i odpowiedzi tu: http://gdanskbusinessrun.pl/pl/faq

Projekt i wykonanie: Mehowmy