Gdańsk. Bezpłatne szkolenie „Zarządzanie organizacją pozarządową”

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i osoby chcące się włączyć w działalność trzeciego sektora, na cykl szkoleń: „Zarządzanie organizacją pozarządową”. Reedycja pierwszego szkolenie odbędzie się 18 października 2011 o godzinie 10.00 w Gdańsku. Szkolenie jest bezpłatne.

Zajęcia są skierowane do przedstawicieli/ek  organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych działaniem w trzecim sektorze. Podczas pierwszego szkolenia przedstawiciele/lki organizacji pozarządowych będą mogli wybrać te, które z punktów szkolenia chcieliby omówić bardziej szczegółowo podczas następnych szkoleń.

Program szkolenia (18 października 2011)  

  1. Kierowanie organizacją – odpowiedzialność i przywództwo.
  2. Planowanie strategiczne w rozwoju organizacji – analiza, misja, cele.
  3. Zarządzanie projektami – planowanie, wdrażanie, ewaluacja.
  4. Zarządzanie zespołem – podział obowiązków, komunikacja, konflikty.
  5. Sytuacje kryzysowe w organizacji – jak sobie z nimi radzić i jak wykorzystać je do rozwoju

Szkolenie poprowadzi Kamila Dobosz, z wykształcenia prawniczka, na stałe współpracująca z Fundacją Republika Kobiet. Certyfikowana trenerka prowadząca szkolenia między innymi z zakresu problematyki związanej z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. Kamila Dobosz jest koordynatorką wolontariatu w Fundacji Republika Kobiet, gdzie jest zaangażowana w bieżącą działalność społeczną organizacji.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: dukowski@wolontariat.org.pl do 14 października 2011 (Tytuł maila: Szkolenie Zarządzanie organizacją pozarządową. W treści maila proszę podać imię, nazwisko oraz nazwę reprezentowanej organizacji)

Więcej informacji: dukowski@wolontariat.org.pl, tel.: 798814421 Miejsce szkolenia: Regionalne Centrum Wolontariatu, ul. Ks. J Zator Przytockiego 4, Gdańsk Wrzeszcz.

Projekt i wykonanie: Mehowmy