Gdańsk 2016 zaprasza do Rady Młodych

Tak  jak w poprzednich latach, tak i w tym roku Miejska Instytucji Kultury Gdańsk 2016 uruchamia Radę Młodych, czyli zespół doradców odnośnie projektów młodzieżowych.

Przez dwa ostatnie lata Rada Młodych wspierała swoje miasto oraz reprezentowała szkoły, opracowując w warsztatowej formule, projekty wydarzeń, które weszły w skład aplikacji Gdańska o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Teraz, Gdańsk 2016 chce kontynuować pomysł i jak sama instytucja podkreśla:

– Pragniemy, by projekty kulturalne naszego miasta, a szczególnie instytucji Gdańsk 2016, kierowane do dzieci i młodzieży, były przez tę grupę docelową konsultowane i współtworzone.  Wierzymy, ze młodzi ludzie swoją kreatywnością i spontanicznością mogą efektywnie wzbogacać pomysły na wizję Gdańska w przyszłości. Dlatego zachęcamy do ubiegania się o wejście w skład Rady Młodych – .

 
Zadania dla tegorocznej Rady to przede wszystkim stworzenie projektów kulturalnych dla swoich rówieśników, które zrealizuje instytucja kultury Gdańsk 2016. Wspólnie zostanie opracowany również projekt wymiany międzynarodowej młodzieży, w której wezmą udział uczennice i uczniowie z III edycji Rady Młodych.

Jak włączyć się do Rady Młodych? Zgłoszenia wysyła szkoła, aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym do Rady, Szkoła dokonuje wyboru dwóch uczniów/uczennic i wpisuje ich kandydatury na formularzach. Do formularzy uczniowie powinni dołączyć krótkie CV oraz wypowiedź (dowolna forma np.: esej, ankieta z analizą, prezentacja np. w programie  Power Point, film, teledysk w postaci linku do portalu typu YouTube, tekst piosenki itp.) na temat „Jak oceniasz gdańską ofertę kulturalną skierowaną do swoich rówieśniczek i rówieśników i jaki masz pomysł na jej wzbogacenie”. Każdy zgłoszony uczestnik/uczestniczka będzie rozpatrywany indywidualnie przez Komisję, która wybierze dwudziestu członków/członkiń Rady. Zgłoszenia należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku do dnia 17 stycznia 2012 r. (decyduje data wpłynięcia zgłoszeń).

Mamy nadzieję, że świeże, kreatywne i twórcze spojrzenie młodych gdańszczan i gdańszczanek  na europejski wymiar naszego miasta zrodzi pomysły, które zaowocują w przyszłości. 

 

 

 

 

Źródło: Gdańsk2016

Projekt i wykonanie: Mehowmy