Gala III edycji konkursu „Antek”

Gala połączona będzie z seminarium „Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności – wstęp do ISO 26000”. Odbędzie się 12 stycznia 2012 roku o godz. 10.00 w Gdańsku w Centrum Techniki Okrętowej „Zieleniak” przy ul. Wały Piastowskie 1 (aula na parterze za recepcją).

„Antek” jest konkursem na najlepszą inicjatywę zrealizowaną w województwie pomorskim w obszarze równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Honorowy patronat nad konkursem oraz konferencją „Antek” objął marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są: mailem: s.sobczak@gdansk.frdl.pl oraz faxem: 058 550 32 39. Organizatorzy zachęcają do przekazania zaproszenia jak najszerszemu gronu zainteresowanych.

Program gali III edycji konkursu „Antek”:

10.00 – rejestracja uczestników
10.30 – rozpoczęcie gali
10.45 – powitanie gości, przedstawienie kapituły konkursu, prowadząca: Katarzyna Strzała-Osuch – dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej OR w Gdańsku – prezentacja zwycięzców, wręczenie nagród przez kapitułę konkursu
11.15 – przerwa na kawę
11.30 – seminarium „Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności – wstęp do ISO 26000” – Daniel Osuch – wykładowca pomorskich uczelni wyższych z zakresu zarządzania
14.00 – zakończenie gali

Projekt i wykonanie: Mehowmy