Gala Aktywności Senioralnych i koncert z cyklu Benefis Dojrzałości

4 października o godz. 18:30 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej odbyło się niezwykłe wydarzenie: „Gala Aktywności Senioralnych oraz koncert z cyklu Benefis Dojrzałości”.

Uroczystość oficjalnie otworzył dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego w Gdańsku- Grzegorz Szczuka.

Podczas tego wydarzenia wręczone zostały nagrody laureatom X edycji konkursu „Aktywni Seniorzy”, którego organizatorem było Miasto Gdańsk oraz Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Celem konkursu jest nagradzanie najaktywniejszych seniorów i seniorki, klubów senioralnych oraz miejsc przyjaznych seniorom. Konkurs ma promować działania i inicjatywy służące i sprzyjające poprawie jakości życia gdańskich seniorek i seniorów.

W tegorocznym konkursie zostały wręczone nagrody w 4 kategoriach:

 1. Aktywny Senior/Seniorka
 • NAGRODA: ZDZISŁAWA AMBROZIAK

Przewodnicząca Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Gdańsku. Ze szczególnym pietyzmem dba o najstarszych członków sekcji, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą samodzielnie dotrzeć do siedziby związku – osobiście odwiedza ich w rodzinnych domach lub domach seniora, informuje o życiu związkowym, spędza z nimi czas wolny, dba o uroczystości jubileuszowe. Inspiruje innych członków Związku do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz udziału w aktywnościach proponowanych dla seniorów.

 • WYRÓŻNIENIE: BOGDAN RADYS

Harcmistrz, od 12 lat komendant Kręgu Seniorów Korzenie Chorągwi Gdańskiej ZHP. Ponadto kompleksowo zawiaduje ruchem seniorów i starszyzny harcerskiej w kraju pełniąc funkcję Kierownika Wydziału Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Głównej Kwatery ZHP. Organizator licznych spotkań i wydarzeń o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Z sukcesem mobilizuje i aktywizuje seniorów skupionych w Kręgu do uczestnictwa w wydarzeniach i inicjatywach odbywających się na terenie Miasta Gdańska

 1. Grupa Seniorów / Klub Seniora

Nagroda równorzędna dla:

 • KLUB SENIORA RAJSKA PANORAMA

Dzięki determinacji i wytrwałości klubowiczów – seniorek i seniorów skupionych w Klubie, mieszkańcy dzielnicy Dolny Wrzeszcz mają możliwość aktywnego spędzania czasu. Klub Seniora to przede wszystkim grupa osób pełnych pozytywnych emocji, zaangażowanych i wzajemnie się wspierających. Członkowie Klubu licznie i aktywnie uczestniczą w życiu miasta, biorąc udział np. w inicjatywach Gdańskiego Funduszu Senioralnego, w Paradzie i Pikniku Seniora, w Spartakiadach, wydarzeniach i świętach organizowanych w dzielnicy Wrzeszcz Dolny czy doraźnych akcjach pomocowych. Współpracują z seniorami z innych środowisk i klubów.

 • KLUB SENIORYCI

To klub, który dla seniorów jest nie tylko miejscem spotkań towarzyskich i nawiązywania nowych przyjaźni, ale przede wszystkim baza, gdzie znajdują wzajemne wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. Oprócz spotkań towarzyskich to również przestrzeń umożliwiająca nabywanie nowej wiedzy i kompetencji oraz dzielenia się posiadanymi umiejętnościami, realizowania pasji i hobby czy wydobywania niepoznanych wcześniej talentów. Klub aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności, integrując mieszkańców wokół wspólnych działań, realizowanych np. poprzez inicjatywy sąsiedzkie, międzypokoleniowe i międzynarodowościowe, na które seniorzy skupieni w klubie pozyskują środki m.in. z  Gdańskiego Funduszu Senioralnego.

 1. Miejsce Przyjazne Seniorom
 • RADA DZIELNICY WRZESZCZ DOLNY

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny od wielu lat prężnie współpracuje z różnymi lokalnymi podmiotami w obszarze podejmowania inicjatyw na rzecz osób starszych. Zarząd Rady Dzielnicy wykazuje się dużą otwartością i zrozumieniem potrzeb seniorów, jest przychylny i aktywnie uczestniczy w większości wydarzeń z udziałem seniorów. Rada organizuje spotkania z prawnikami czy pracownikami MOPR, którzy służą wiedzą i poradnictwem dla seniorów, organizują dla nich różnorodne warsztaty kreatywne i spotkania okazjonalne.

W tym roku w związku z objęciem przez Miasto Gdańsk tytułu Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022 utworzona została także dodatkowa, szczególna kategoria, ponieważ to gdańscy seniorzy i seniorki stanowią jedną z większych grup wolontariackich.

 1. Senior Wolontariusz/Wolontariuszka

Nagroda równorzędna dla:

 • MIROSŁAWA MAJEWSKA
 • HALINA PSTRĄGOWSKA

Znane jako papużki nierozłączki. Jak nikt inny pasują do tegorocznej nagrody „Senior Wolontariusz.  Ich początki z wolontariatem sięgają 2014 r., kiedy to wraz z koleżankami z Klubu Seniora Motława działały podczas otwarcia Europejskiego Centrum Solidarności. Spotkać je można na większości akcji wolontariackich w Gdańsku. Wolontariat sportowy, wolontariat w kulturze czy wolontariat pomocowy. Zawsze zdeterminowane zaangażowane do niesienia pomocy. Zielone koszulki gdańskiego wolontariusza lub odblaskową kamizelkę kierującego ruchem przywdziewają regularnie. W trakcie meczów Lechii kierują ruchem na każdym gdańskim biegu – podają wodę i banany, przyjmują rzeczy zawodników do depozytu, pomagają w punkcie rozdawania medali. Podczas wybuchu wojny w Ukrainie, jako jedne z pierwszych stanęły w szeregu niosąc pomoc uchodźcom, co z resztą robią do tej pory!

Konkurs ma na celu przede wszystkim docenienie i wyróżnienie aktywności osób w wieku senioralnym. Poprzez sylwetki aktywnych seniorów pokazujemy walory i dobrodziejstwa płynące z aktywnego celebrowania życia po 60-tce oraz inspirujemy do podejmowania nowych form aktywności. Pragniemy docenić tych najbardziej aktywnych – niektórzy z nich na aktywność wolontariacką i społeczną przeznaczają kilkanaście godzin tygodniowo, działając na rzecz naszego miasta i swojej lokalnej społeczności.

Wręczone zostały także nagrody dla laureatów gdańskiej edycji Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel”.

Inicjatorką Pomorskiej Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel” jest Barbara Średniawa, gdańska seniorka, której leży na sercu poszerzenie wiedzy seniorów na temat Konstytucji RP i innych aktów prawnych regulujących prawa obywatelskie, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw osób starszych. Odbyły się eliminacje do gdańskiej edycji tego wydarzenia. Zostały wyłonione osoby, które zakwalifikowały się do dalszego etapu. We wręczeniu nagród udział wzięła Agnieszkę Kapała-Sokalską członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.

Lista laureatów:

I miejsce: Andrzej Matuszak

II miejsce: Bożena Andrzeja

III miejsce: Ewa Benke

IV miejsce egzekwo: Elżbieta Ambroziak i Jan Banachowski.

Podziękowano również za zorganizowanie i przeprowadzenie Gdańskich Eliminacjach IV Ogólnopolskiej Olimpia-dy Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel” Pani Ludwice Marianowskiej oraz Pani Dorocie Kowalskiej Papke.

Punktem kulminacyjnym wczorajszego wieczoru był koncert z cyklu „Benefis Dojrzałości”, którego organizatorem było Miasto Gdańsk wraz z Fundacją Promedicine.

„Benefis Dojrzałości” to niezwykłe wydarzenie artystyczne, które po raz szósty odbyło się w Gdańsku. Bohaterami projektu są poeci seniorzy. Podczas VI Gdańskiego Konkursu Poetyckiego, zrealizowanego na potrzeby tego projektu, zostało wybranych 8 utworów poetyckich napisanych przez gdańskich seniorów.

Laureaci VI Gdańskiego Konkursu Poetyckiego otrzymali niezwykłą nagrodę. W tym roku do wybranych w konkursie poetyckim utworów muzykę napisało ośmiu kompozytorów.

Wyróżnione utwory to:

„Metamorfozy”  autorstwa p. Barbary Mielnik-Panow

„Taka Miłość”  autorstwa p. Ewy Styber

„Jesienny Blues”  autorstwa p. Zenona  Bosiackiego

„Trzeciowieczni” autorstwa p.  Grażyny Fidrych-Witkowickiej

„A ja odejdę”  autorstwa p. Elżbiety Bojarska-Olejnik

„Jesień Życia”  autorstwa p. Jana Szymanika

„Plaże Miłości”  autorstwa p. Zbigniewa Wojciechowskiego

„Plaże Miłości”  autorstwa p. Stefanii Stankiewicz

Projekt i wykonanie: Mehowmy