Fundusz Inicjatyw Wolontariackich

Ruszył nabór wniosków na wsparcie realizacji przedsięwzięć w ramach „Funduszu Inicjatyw Wolontariackich”! Fundusz jest częścią Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu, którego kulminacja odbędzie się 2-8 grudnia.

W ramach Funduszu mieszkańcy Gdańska mogą pozyskać dofinansowanie na wsparcie realizacji projektów wolontariackich, realizowanych przy organizacji lub instytucji, w której działają jako wolontariusze. O dofinansowanie mogą ubiegać się także grupy nieformalne, działające niezależnie od organizacji pozarządowych.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację dowolnej inicjatywy wolontariackiej lub też na wsparcie samej grupy wolontariuszy (np. zorganizowanie szkolenia czy zakup materiałów, które są niezbędne w działaniach wolontariackich).

Planujemy dofinansować 10 inicjatyw. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 zł. Inicjatywy można realizować w okresie od 16 października do 19 listopada br. Efekty zrealizowanych inicjatyw będą prezentowane m.in. w czasie Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu.

W jaki sposób można wziąć udział w konkursie?
Krok 1: Odwiedź stronę: www.tydzienwolontariatu.pl i zapoznaj się z regulaminem konkursu.
Krok 2: Znajdź grupę min. 4 osób, z którymi stworzysz grupę inicjatorów inicjatywy.
Krok 3: Opiszcie swój pomysł na inicjatywę we wniosku konkursowym.
Krok 4: Złóżcie wniosek w biurze Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

Wnioski przyjmowane są do dnia 6 października do godz. 17:00 w biurze Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku (plac Solidarności 1, Gdańsk, III piętro, pok. 3.28).

Masz pytania? Napisz do nas: kontakt@tydzienwolontariatu.pl.

Fundusz Inicjatyw Wolontariackich, realizowany w ramach projektu „Promocja i rozwój gdańskiego wolontariatu” (komponent „Gdański Tydzień Wolontariatu”), jest finansowany ze środków Gminy Miasta Gdańska w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych.

Projekt i wykonanie: Mehowmy