Fundacji „Pocztowy Dar” uruchomiła program stypendialny na rok szkolny 2011/2012

Fundacji „Pocztowy Dar” uruchomiła program stypendialny na rok szkolny 2011/2012. Adresatami programu są osiągający bardzo dobre wyniki w nauce i posiadający osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sportu i działalności społecznej uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

Celem programu jest wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci i młodzieży wymagających wsparcia poprzez przekazywanie stypendiów motywacyjno – rozwojowych. Uczeń ubiegający się o stypendium przedkłada plan swojego rozwoju w określonej dziedzinie nauki, sportu lub kultury ze wskazaniem minimum 3 przedmiotów nauczania niezbędnych do osiągnięcia tego celu, wraz z projekcją pokrycia kosztów realizacji planu rozwoju kwotą wnioskowanego stypendium.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi do dnia 25 sierpnia 2011 roku. Stypendium będzie wypłacane przez okres 10 miesięcy od października do lipca w formie miesięcznego wsparcia.

Więcej informacji na stronie – Fundacja Pocztowy Dar

żródło: www.szkola.firmowa.eu

 

Projekt i wykonanie: Mehowmy