Fundacja Muszkieterów

Działalność prospołeczna wpisana jest  na stałe w strategię realizowaną przez Grupę Muszkieterów. Każdy przedsiębiorca przystępujący do Grupy akceptuje Kartę Muszkietera spis zasad i wartości, wśród których znajduje się gotowość do prowadzenia działań na rzecz społeczności lokalnych. Podejmując decyzję o wstąpieniu do zrzeszenia  przedsiębiorca deklaruje chęć niesienia pomocy potrzebującym i wspierania lokalnej społeczności. Karta Muszkietera, stanowiąca fundament Grupy, odwołuje się do zasad  kodeksu rycerskiego, którego jednym z twórców był Francis Bacon, angielski filozof epoki odrodzenia. Myślą przewodnią Karty Muszkieterów jest cytat autorstwa Jeana Bodina, francuskiego prawnika, filozofa epoki odrodzenia „Nie ma większego bogactwa niż człowiek”. Zasada ta przyświeca wszystkim działaniom dobroczynnym podejmowanym przez Grupę Muszkieterów. Znajomość ludzi, wśród których żyją i pracują, pozwala Muszkieterom dotrzeć z pomocą do osób rzeczywiście potrzebujących wsparcia.

 

Fundacja Muszkieterów

W 2002 roku Muszkieterowie w Polsce, idąc za przykładem swoich francuskich kolegów założyli Fundację Muszkieterów, której jedną z podstawowych zasad jest wspieranie idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Członkami Fundacji są wszyscy przedsiębiorcy należący do Grupy. Fundacja jest organizatorem szeregu ogólnopolskich akcji społecznych. Grupa Muszkieterów przeznaczyła do tej pory na cele społeczne 9 300 000 złotych.

 

Najważniejsze akcje prospołeczne Grupy Muszkieterów:

  • Pierwszą inicjatywą Fundacji jest organizowany, co roku Konwój Muszkieterów. Od 2001 roku przed Świętami Bożego Narodzenia najbardziej potrzebującym w całej Polsce przekazywane są dary w postaci pełnowartościowej żywności i środków chemii gospodarczej. Wśród obdarowanych są: domy dziecka, ośrodki pomocy społecznej, parafie, punkty Caritasu i PCK. Dotychczas Muszkieterowie wsparli ponad 1300 placówek. Wartość pomocy to blisko 6 mln zł. W minionych latach nad ideą Konwoju Muszkieterów patronat objęli znani, polscy artyści – Stanisław Soyka, bracia Golcowie, Krzysztof Krawczyk, Natalia Kukulska, Majka Jeżowska, Arka Noego i Ania Wyszkoni. Muszkieterowie są także partnerem akcji „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem” organizowanej przez TVP 2.

 

  • W 2008 roku ruszyła akcja społeczna Fundacji „Place Zabaw – Muszkieterowie”. W każdej miejscowości gdzie znajduje się sklep Intermarché i Bricomarché powstanie piękny i  bezpieczny plac zabaw. Akcja „Place Zabaw – Muszkieterowie” jest prowadzona przy wsparciu władz lokalnych, które wyznaczają miejsce, gdzie stanie plac zabaw, oraz zaangażowaniu finansowym właścicieli sklepów Intermarché i Bricomarché. W ramach kampanii prowadzone są także dwa konkursy, w pierwszym z nich „Zagłosuj na zdjęcie dziecka” internauci, głosując za pośrednictwem sms-ów, wybierają najlepsze zdjęcie dziecka z Placu Zabaw Muszkieterów. Zwycięzcy lokalni otrzymują bony na zakupy w supermarketach Intermarché i Bricomarché. Zwycięzcy ogólnopolscy zdobywają aparaty cyfrowe. Druga propozycja zabawy „Zagłosuj na swoje miasto” polega na głosowaniu sms-owym na nową lokalizację placu zabaw Muszkieterów. Koszt urządzeń placu zabaw to 30 000 złotych. Do tej pory Muszkieterowie wybudowali 57 placów zabaw o łącznej wartości 1 710 000 złotych

 

  • Muszkieterowie zainicjowali w 2008 r. ogólnopolską kampanię prozdrowotną Konwój Muszkieterów Oddaj Krew – Uratuj Życie, znaną szerzej pod hasłem „Zbieramy krew dla Polski”. Jej celem jest zbieranie krwi przede wszystkim w mniejszych miastach do 70 000 mieszkańców i edukacja społeczności lokalnych w dziedzinie krwiodawstwa. Akcja prowadzona jest wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem. Pod wyznaczone placówki Intermarché i Bricomarché w całej Polsce podstawiane są ambulanse, w których każdy chętny może oddać krew. Inicjatywa Grupy Muszkieterów stanowi odpowiedź na wzrastające potrzeby polskich szpitali, w których co minutę potrzebny jest litr krwi.  W naszym kraju krew oddaje obecnie 31 osób na 1000 mieszkańców, podczas gdy w Europie Zachodniej – ponad 60 osób. W ciągu trzech lat organizatorom kampanii udało się zebrać 4392 litrów krwi przez 9846 osoby.

 

  • Kolejna akcja zorganizowana przez Grupę Muszkieterów to kampania Muszkieterowie dla Polek. Jej celem jest  ułatwienie dostępu do badań mammograficznych oraz  uświadomienie Paniom jak ważna jest profilaktyka. W specjalnie podstawionych przed supermarketami Intermarché oraz Bricomarché mammobusach Panie mogą skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych. „Muszkieterowie dla Polek” to pierwsza kampania skierowana głównie do kobiet z małych i średnich miast. Do tej pory z akcji skorzystało 10 000 Polek.

 

  • W 2009 r. Grupa Muszkieterów wspólnie z Klubem Sportowym „Warta Poznań – Muszkieterowie” stworzyła program szkoleniowy „Olimpijska Akademia Muszkieterów”. Jego celem jest doskonalenie umiejętności sportowych młodych szermierzy pod okiem fachowej kadry oraz wyłonienie najzdolniejszych, którzy w przyszłości mogliby  reprezentować Polskę i odnosić sukcesy na Igrzyskach Olimpijskich. W ramach Akademii sekcja szermiercza klubu sportowego otrzymuje wsparcie m.in. w postaci specjalistycznego sprzętu.

 

  • W 2009 r. Grupa Muszkieterów dołączyła do programu walki z niedożywieniem dzieci w Polsce „Podziel się posiłkiem”. W ramach akcji organizowanej we współpracy z Bankami Żywności w 40 sklepach  Intermarché odbyła się zbiórka żywności.

 

  • W 2010 roku sieć Intermarché rozpoczęła program wyróżniania producentów marki własnej sieci. Najlepsze firmy otrzymują miano „Dostawcy Godnego Polecenia ” w kategoriach firma z polskim kapitałem oraz firma z kapitałem zagranicznym. Kryteriami wyboru były: spełnienie wysokich norm jakościowych dostarczanych produktów, wspieranie lokalnych społeczności, współpraca z siecią Intermarché trwająca minimum 3 lata oraz obrót realizowany z centralą przekraczający 500 000 zł.

 

Latem 2010 Muszkieterowie zorganizowali Konwój dla Powodzian i przekazali poszkodowanym z Sandomierza, Wilkowa i Bytomia Odrzańskiego 40 000 m² paneli podłogowych i 40 000 m² atestowanej pianki i folii o łącznej wartości 540 000 złotych. Powodzianie otrzymali także od Muszkieterów świąteczne paczki.

 

Oprócz zakrojonych na szeroką skalę akcji Grupy, wielu Muszkieterów, stale wspomaga wybrane cele dobroczynne we własnym regionie.

 

Wyróżnienia za dobroczynność

W 2009 roku do nagrody Złotego Spinacza w kategorii CSR, organizowanego przez Związek Firm Public Relations nominowany był projekt Place Zabaw Muszkieterowie. Akcja Place Zabaw Muszkieterów znalazła się także, jako przykład dobrej praktyki w „Raporcie Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2009”, przygotowywanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ponadto Grupa Muszkieterów otrzymała także tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności – Dobra Firma 2008 za zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności.

Projekt i wykonanie: Mehowmy