Forum Młodych 2011. Wolontariat? – Lubię to!

Tegoroczne Forum Młodych poświęcone jest tematyce wolontariatu.

Rok 2011 został ogłoszony przez Komisję Europejską Rokiem Wolontariatu, jest to doskonała okazja, żeby przyjrzeć się mu z rożnych perspektyw. Naszym głównym celem jest przełamanie stereotypu postrzegania wolontariatu, jako żmudnego działania, wymagającego poświęceń i heroicznych, altruistycznych czynów. Taki wizerunek ogranicza jego rozwój i dostępność dla osób mających rożne predyspozycje, zainteresowania, oczekiwania oraz motywacje.

Do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, firm prywatnych oraz aktywistów i aktywistki zajmujących się wolontariatem. Zaproszeni goście pokażą często nieznane oblicze wolontariatu, jako sposobu na realizację pasji i zainteresowań, zdobywanie nowych doświadczeń i poznanie świata.
Podczas Forum Młodych dyskutować będziemy nad różnymi motywami podjęcia pracy, jako wolontariusz/szka, korzyści wynikających z tej decyzji oraz barier w rozpoczęciu indywidualnej ścieżki wolontariatu.
Przygotowaliśmy do wyboru cztery panele dyskusyjne podczas, których zaproszeni goście odpowiedzą między innymi na pytania: jakiego typu doświadczenie zdobyte podczas wolontariatu owocuje w życiu prywatnym i na rynku pracy, jak możemy aktywnie działać w swoich środowiskach lokalnych, jak realizować swoje pasje i zainteresowania działając w wolontariacie, jak poznawać inne kultury i kraje będąc wolontariuszem.
Chcemy, aby zdobyta wiedza i wykształcona świadomość zaprocentowała u młodych ludzi i stała się inspiracją do działania w wolontariacie.

Forum Młodych towarzyszyć będą targi organizacji oraz instytucji współpracujących z wolontariuszami. Będzie to okazja do poznania przez młodzież potencjalnych miejsc przyszłej aktywności.
Współorganizatorem czwartej edycji Forum Młodych jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

 

Projekt i wykonanie: Mehowmy