Fortyfikacje Gdańska i Pomorza Kultura Autentyczności

 

Zapraszamy ambitnych i utalentowanych studentów, absolwentów (do 2 lat po studiach) do rejestracji w odsłonie drugiej edycji konkursu na koncepcję zagospodarowania zabytkowych przestrzeni.

Fortyfikacje Gdańska i Pomorza Kultura Autentyczności to projekt stworzony
z myślą studentach i absolwentach krajowych i zagranicznych uczelni wyższych, którzy pragną wykorzystywać w praktyce wiedzę akademicką oraz rozwijać umiejętności miękkie związane ze współdziałaniem.

 Ideą konkursu jest ożywienie zachowanych fortyfikacji Gdańska i Pomorza, promowanie współpracy w interdyscyplinarnym, międzykulturowym zespole. Przedmiotem konkursu jest stworzenie zmaterializowanych pomysłów (szkic, prezentacja, makieta) umożliwiających praktyczne wykorzystanie fortyfikacji Gdańska i Pomorza. Bardzo ważnym elementem jest interdyscyplinarny charakter prac, poszanowanie przez autorów autentyzmu zachowanych fortyfikacji.

Celem Konkursu jest ukazanie wartości i potencjału (kulturowego, społecznego, gospodarczego, ekonomicznego) ukrytego w gdańskich oraz pomorskich obiektach fortyfikacyjnych. Popularyzowanie tematyki dotyczącej nowożytnych fortyfikacji i ich budowniczych, ochrony dziedzictwa kulturowego, unikatowych zasobów środowiska naturalnego, integralnie złączonych z zabytkową architekturą obronną. Promowanie innowacyjnego spojrzenia na zabytkowe przestrzenie. Ożywienie terenów fortyfikacyjnych, udostępnienie ich mieszkańcom i turystom.

Adresatami konkursu są studenci i absolwenci krajowych i zagranicznych uczelni wyższych niezależnie od kierunku i trybu studiów. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 16 września 2011. Konkurs odbędzie, w Gdańsku, w dniach od 5-8 października 2011

Patronat nad konkursem sprawuje Konsul Honorowy Królestwa  Niderlandów w Gdańsku, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Gdańska. Partnerami konkursu są Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz portal urbanistyka. info

Organizatorami  drugiej edycji konkursu są: Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej Gdańskiej Fundacji  Wody, Politechnika Gdańska, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Centrum Hewelianum.

Projekt i wykonanie: Mehowmy