Foki na rekord!

Wszyscy, którym los bałtyckiej przyrody leży na sercu mogą świętować. Wszelkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że foki w Ujściu Wisły mają się bardzo dobrze. Ostatnie badania zaowocowały rekordowym wynikiem – 94 foki zaobserwowane jednocześnie, w tym wychowankowie Fokarium Stacji Morskiej w Helu.


Na dokumentację obserwacji pozwala monitoring prowadzony w ramach projektu „Ochrony siedlisk ssaków i ptaków morskich”. Dla porównania poprzedni rekord wynosił 77 osobników. Rekordowa obserwacja jest zasługą Mikołaja Zybały, strażnika terenowego WWF i Dawida Kilona, działacza Grupy Badawczej Ptaków Wodnych „Kuling”. Obszar ujścia Wisły jest pod całodobowym nadzorem Błękitnego Patrolu WWF i ornitologów z grupy „Kuling”.


Wśród zaobserwowanych fok jest m. in. Łodzik, samiec foki szarej, który urodził się w tym roku w helskim fokarium. System nadajników wszczepianych fokom przed wypuszczeniem pozwala stwierdzić, że w pobliżu ujścia przebywa także koleżanka Łodzika – Łacha oraz Torpeda – urodzona w naturze, ale rehabilitowana w fokarium. Łacha została wypuszczona do Bałtyku podczas czerwcowej akcji wypuszczania tych ssaków. Symbolicznie zrobili to przedstawiciele Grupy LOTOS.

 

Grupa LOTOS we współpracy ze Stacją Morską w Helu realizuje wieloletni program „Pomagamy Bałtyckiej przyrodzie” którego celem jest ochrona zagrożonych gatunków Morza Bałtyckiego oraz wspieranie działań na rzecz zachowania bioróżnorodności biologicznej morza. Ze Stowarzyszeniem „Kuling” firma realizuje partnerski program „Chronimy NATURĘ na Wyspie Sobieszewskiej” skoncentrowany na działaniach ochronnych i edukacyjnych w Rezerwacie Mewia Łacha.


Pamiętajmy:
WWF przypomina, że każda obserwacja foki powinna zostać zgłoszona do Błękitnego Patrolu WWF, telefon 795 536 009 lub do Stacji Morskiej, telefon 601 889 940. Nie powinniśmy podchodzić do zwierzęcia. Zapewnijmy mu spokój i obserwujmy z daleka.

Projekt i wykonanie: Mehowmy