FIRST TO HELP

Fala pomocy opisana słowami, uwieczniona na zdjęciach i filmach.
Trwa konkurs „First to help”

Utrwalenie wspomnień, doświadczeń, przeżyć osób zaangażowanych
w pomoc uchodźcom z Ukrainy – to główny cel konkursu „First to help”,
który ogłosił Narodowy Instytut Wolności.

Do 18 września chętni mogą przesyłać zdjęcia, filmy lub teksty,
których głównym tematem jest polska solidarność
wobec ukraińskich uchodźców wojennych.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować tekst, zdjęcia lub nagranie wideo, których głównym tematem jest pomoc uchodźcom z Ukrainy. Prace oceni kapituła konkursu w trzech kategoriach: Tekst, Fotografie, Materiał video. Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.firsttohelp.pl.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni, np.:

• Wolontariusze, dziennikarze, reportażyści, fotografowie, filmowcy i inne osoby,
które dokumentowały zaangażowanie osób niosących pomoc uchodźcom.

• Osoby bezpośrednio zaangażowane w pomoc Ukrainie, w tym: wolontariusze, pracownicy służby zdrowia, służb mundurowych (strażacy, policjanci, wojsko), pracownicy administracji rządowej i samorządowej, pracownicy sektora prywatnego.

Prace konkursowe należy przesyłać do 18 września 2023 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.firsttohelp.pl.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie konkursu: https://firsttohelp.pl/

Projekt i wykonanie: Mehowmy