Europejska Stolica Wolontariatu

Czym jest Europejska Stolica Wolontariatu

Tytuł Europejskiej Stolicy Wolontariatu przyznawany jest od 2013 roku przez Europejskie Centrum Wolontariatu (CEV). Decyzję o tym, która gmina zostanie Europejską Stolicą Wolontariatu, podejmuje międzynarodowe jury składające się z kluczowych osobistości związanych z wolontariatem reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, sektor prywatny, a także instytucje Unii Europejskiej. Zwycięzca ogłaszany jest podczas ceremonii organizowanej przez Europejskie Centrum Wolontariatu i obecną stolicę w okolicach 5 grudnia każdego roku, czyli Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Tytuł Europejskiej Stolicy Wolontariatu przyznawany jest, aby docenić to, co dana gmina robi w obszarze wolontariatu, ale także, aby inspirować do dalszego rozwoju. Ważnym elementem konkursu jest również dzielenie się dobrymi praktykami z innymi gminami – na przykład organizując wizytę studyjną i pokazując funkcjonujące już rozwiązania.

Poprzednie Europejskie Stolice Wolontariatu to:

  • Barcelona EVCapital 2014
  • Lizbona EVCapital 2015
  • Londyn EVCapital 2016
  • Sligo EVCapital 2017
  • Aarhus EVCapital 2018
  • Koszyce EVCapital 2019
  • Padwa EVCapital 2020
  • Berlin EVCapital 2021

Europejskie Centrum Wolontariatu (CEV)

Europejskie Centrum Wolontariatu (The Centre for European Volunteering) to europejska sieć ponad 60 organizacji zajmujących się promocją i wsparciem wolontariuszy oraz wolontariatu w Europie na szczeblu europejskim, krajowym lub regionalnym. Za pośrednictwem sieci organizacje mają okazję współpracować ze sobą. CEV zajmuje się rzecznictwem, dzieleniem się wiedzą oraz prowadzeniem szkoleń i warsztatów. W ramach CEV osoby i organizacje działające w obszarze wolontariatu i społeczeństwa obywatelskiego dzielą się, uczą i inspirują siebie nawzajem. W ten sposób CEV jako wsparcie dociera do wielu tysięcy wolontariuszy i organizacji wolontariackich w Europie.

Droga Gdańska do tytułu

Zaangażowanie mieszkańców i mieszkanek Gdańska w wolontariat we wszystkich obszarach życia społecznego od zawsze było jednym z najwyższych w skali kraju. Zostało ono dostrzeżone na arenie międzynarodowej, czego wynikiem było przyznanie nam tytułu Europejskiej Stolicy Wolontariatu. Jest on z jednej strony wyróżnieniem za dotychczasowe działania, a z drugiej motywacją do dalszego rozwoju. To także impuls do podejmowania kolejnych działań w obszarze wolontariatu w mieście.

Konkurs, w którym Gdańsk zdobył tytuł Europejskiej Stolicy Wolontariatu, składał się z trzech etapów: złożenia aplikacji, przygotowania filmu pokazującego zaangażowanie wolontariuszek i wolontariuszy oraz prezentacji miasta (która odbyła się 22 października 2020 roku). Na tej podstawie jury uznało, że to właśnie Gdańsk ma zostać Europejską Stolicą Wolontariatu w 2022 roku, co ogłoszone zostało 5 grudnia 2020 roku. O tytuł ubiegały się również Madryt (Hiszpania), Izmir (Turcja) oraz Gorizia (Włochy).

Wsparcie Miasta Gdańska i moc zaangażowania mieszkańców – to naturalne połączenie doprowadziło do zdobycia tytułu Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022. Gdańsk był, jest i będzie gotowy, by promować kulturę wolontariatu i swoimi inicjatywami inspirować innych na arenie międzynarodowej.

Wolontariat jest bardzo ważnym elementem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Gdańsk doskonale o tym wie, bo miasto bez nas, wolontariuszek i wolontariuszy, po prostu nie działa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ !

Wejdź na stronę www.evcgdansk.pl i bądź na bieżąco! Zgłaszaj swoje inicjatywy, wpisuj swoje wydarzenia do kalendarza i bierz w nich udział.

Projekt i wykonanie: Mehowmy