Elewacja jak marzenie

Prezydent Gdańska chce zaktywizować Wspólnoty Mieszkaniowe do działania na rzecz rozwoju estetycznych walorów miasta oraz nagrodzić te, które w zeszłym roku taką inicjatywę podjęły. Konkurs na „Najładniejszą elewację roku” został ogłoszony już pod koniec września ubiegłego roku. Kandydatów można zgłaszać do 14 lutego.

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie budynki, które zostały wybudowane przed 27 maja 1990 roku oraz należą do osób fizycznych lub gmin i osób fizycznych. Ważne jest również, żeby były usytuowane zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać członkowie Wspólnot Mieszkaniowych, którzy w 2011 roku przeprowadzili remont lub modernizację elewacji takiego budynku. Zgłoszenia, zawierające niezbędną dokumentację, należy składać w UM. Powinny być ona dostarczane w zamkniętych kopertach, zatytułowanych Konkurs pt. „Najładniejsza elewacja roku 2011”.

Zgłoszone elewacje oceniała będzie Komisja Konkursowa. W jej skład wejdzie dwóch Radnych Miasta Gdańska oraz trzech przedstawicieli UM. Przewodniczącym Komisji zostanie Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Mieszkaniowej i Komunalnej. Wybór najładniejszej  fasady odbędzie się w trzech etapach. Pierwszy to formalna ocena złożonych wniosków. Drugim będzie ocena walorów estetycznych budynku, na podstawie załączonej do wniosków fotografii. W tej części konkursu zostanie wyłonionych maksymalnie 10 obiektów, które przejdą do ostatniego etapu. To właśnie wtedy Komisja wyjdzie w teren i na żywo oceni konkursowe elewacje.


Rozstrzygnięcie poznamy do końca marca. Wyniki zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gdańsk oraz na internetowej stronie miasta.

 

Agnieszka Lasinkiewicz

 

 

 

 

Foto: Artur Andrzej

Projekt i wykonanie: Mehowmy