Granty GFS – 7000 zł

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioskodawcami mogą być wyłącznie zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

HARMONOGRAM KONKURSU

Nabór wniosków 14.02-14.03.2022 do godz. 16:00
Potwierdzenie złożenia wniosku z witkac.pl 3 dni od dnia złożenia wniosku w systemie witkac.pl
Ocena formalna 15-21.03.2022
Uzupełnienie braków formalnych 23-25.03.2022
Ocena merytoryczna 28.03-11.04.2022
Ogłoszenie wyników konkursu do 12.04.2022
Szkolenie dla realizatorów 20.04.2022
Realizacja inicjatyw 20.04-30.11.2022
Monitoring realizacji inicjatyw 20.04-30.11.2022
Sprawozdanie z realizacji inicjatyw 14 dni od zakończenia projektu

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać wyłącznie w wersji online w systemie witkac.pl

WAŻNA INFORMACJA
W roku 2022 organizacje składające wnioski do konkursu na granty GFS zobowiązane są do wypełnienia i załączenia do wniosku w witkacu „Ankietę poziomu dostępności” – ankieta stanowi załącznik nr 6 do regulaminu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Gdańska.
Operatorem Funduszu jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

Projekt i wykonanie: Mehowmy