Minigranty GFS – 700 zł

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
 
Grupa inicjatywna, czyli nieformalna grupa złożona z 5 osób w wieku od 60 rż., zamieszkujących w Gdańsku, które chcą wspólnie realizować działania na rzecz społeczności lokalnej.
 

HARMONOGRAM KONKURSU

Nabór wniosków14.02-14.03.2022 do godz. 16:00
Ocena formalna i merytoryczna 15-29.03.2022
Ogłoszenie wyników konkursu31.03.2022
Szkolenie dla realizatorówod 4.04.2022
Realizacja inicjatyw11.04-30.07.2022
Sprawozdanie z realizacji inicjatyw14 dni od zakończenia projektu
 
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW
 
1/ osobiście w biurze Operatora (od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. 10:00-16:00)
 
2/ wysyłając wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gfs@wolontariatgdansk.pl , przy czym:
*wnioski złożone drogą elektroniczną muszą być skanem oryginału z odręcznym podpisem lidera i członków grupy inicjatywnej;
*w tytule maila należy wpisać: „Wniosek na minigrant GFS”.
 
3/ wysyłając wniosek pocztą tradycyjną na adres:
   Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
   Pl. Solidarności 1/3.27, 80- 863 Gdańsk
   z dopiskiem: Gdański Fundusz Senioralny

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Miasta Gdańska.
Operatorem Funduszu jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku.
 
Projekt i wykonanie: Mehowmy