Czym jest Gdański Fundusz Ekologiczny?

GDAŃSKI FUNDUSZ EKOLOGICZNY
INSPIRUJE, POBUDZA, WSPIERA I
ROZWIJA 
AKTYWNOŚĆ  PROEKOLOGICZNĄ
MIESZKAŃCÓW GDAŃSKA

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gdańska do udziału w nowym konkursie grantowym, którego organizatorem,  fundatorem i operatorem jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

Inicjatywy ekologiczne mogą dotyczyć działań na rzecz mieszkańców i środowiska przyrodniczego Gdańska, mających na celu:

  • promowanie postaw i zachowań ekologicznych,
  • podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego,
  • zwiększanie świadomości społecznej na temat wpływu człowieka na otaczającą go przyrodę,
  • niwelowanie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko
  • pobudzanie i zwiększanie aktywności społecznej i wolontariackiej mieszkańców Gdańska
 
 
MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
 
Koordynator: Natalia Meszko
Tel. 58 772 42 21
 
* indywidualne doradztwo w biurze operatora możliwe jest po wcześniejszym umówieniu się z koordynatorem konkursu na konkretny termin i godzinę pod nr tel. 58 772 42 21.
 
 
Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku przeznaczonych na cele statutowe.
Operatorem Funduszu jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku.
Projekt i wykonanie: Mehowmy