Czym jest Fundusz Europejskiej Stolicy Wolontariatu?

FUNDUSZ EUROPEJSKIEJ STOLICY WOLONTARIATU skierowany jest do wszystkich mieszkańców Miasta Gdańska, wspiera inicjatywy wspomagające rozwój i szerzenie idei wolontariatu.  
 
Jego celem  jest wzmocnienie i upowszechnianie idei wolontariatu wśród mieszkańców Gdańska, pobudzanie społeczeństwa obywatelskiego do działań wolontariackich oraz wzmacnianie jego potencjału.
 
  • W ramach funduszu można ubiegać się o dofinansowanie inicjatyw w wysokości max. 700 złotych.
 
  • Grupa składająca wniosek musi składać się z 5 osób, w tym pełnoletniego lidera grupy.
 
  • Projekty można realizować w terminie od 01.04.2022 do 25.12.2022

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
 
Termin naboru: 14.02.-14.03. do godz. 16:00
Szczegółowy harmonogram – cz. VII regulaminu
 
Wypełnione wnioski należy dostarczyć do biura Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku:
 
  • osobiście w biurze Operatora (biuro otwarte jest od pon. do pt. w godz. 10:00-16:00)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esw@wolontariatgdansk.pl , przy czym:
             *wnioski złożone drogą elektroniczną muszą być skanem oryginału z odręcznym podpisem                   lidera.
             *w tytule maila należy wpisać: „Wniosek na minigrant FESW”.
  • przesłać pocztą tradycyjną na adres:

              Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

              plac Solidarności 1/3.27

              80-863 Gdańsk

             *z dopiskiem: Fundusz Europejskiej Stolicy Wolontariatu
 
 
MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
 
KOORDYNATOR: Marta Kurek
 
TEL. 58 772 42 17
 
 
 
 
Projekt finansowany jest ze środków Miasta Gdańska.
Operatorem Funduszu jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku.
Projekt i wykonanie: Mehowmy