Dzień Walki o Prawa Człowieka

Zaczęło się w 1948 roku w Paryżu. Właśnie tam, w pałacu Chaillot, na trzecim zgromadzeniu ONZ czterdzieści osiem na pięćdziesiąt sześć przedstawicieli państw podpisało Deklarację Praw Człowieka.


– Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. – Głosi pierwszy artykuł deklaracji. Czym więc jest ten jeden z najważniejszych dokumentów w historii ludzkości? Jest to dokument, który miał zapobiegać nadużyciom władzy poprzez proklamację równości. Na jego podstawie powstał Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Deklaracja Praw Człowieka to dokument, który dał podstawy do światowych rozważań nad wolnością człowieka, dlatego tak ważne jest, abyśmy rozumieli jego znaczenie.

 

W Polsce działa wiele fundacji promujących prawa człowieka. Jedną z nich jest Fundacja „Nasza Przestrzeń”, która działa w Gdańsku od 2010 roku. Jej członkowie zajmują się promowaniem demokracji, tolerancji, równości poprzez różne akcje, w tym prowadzenie różnego rodzaju szkoleń, organizowaniu wystaw, projekcji filmów itd.

 

-10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Obchodzimy go w rocznicę podpisania przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Niestety pomimo tego ,że wspomniany dokument został podpisany ponad 60 lat temu, nadal Prawa Człowieka są łamane, nie przestrzegane i często pozostają w formie deklaracyjnej. My jako Fundacja Nasza Przestrzeń działamy w sferze edukacji formalnej i nieformalnej. Wychodzimy z założenia, że nieznajomość   praw, w przypadku kiedy są one łamane ( a dzieje się to nagminnie) powoduje dalszą eskalację dyskryminacji. FNP właśnie realizuje projekt Świat Praw Człowieka, którego głównym celem jest rozwijanie świadomości osób zajmujących się edukacją, na temat roli edukacji na rzecz praw człowieka w procesie kształtowania postaw obywatelskich wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach wspomnianego projektu funkcjonuje punkt konsultacyjny, odbywają się warsztaty antydyskryminacyjne, trwa kurs treningu antydyskryminacyjnego i równościowego, powstała też lokalna grupa trenerów antydyskryminacyjnych. FNP stara się też wychodzić ze swoimi projektami „prawoczłowieczymi” w przestrzeń miejską. W tym roku odbyła się druga edycja „Write for your rights”, podczas której na terenie Wrzeszcza lokalni artyści graffiti przeprowadzili szereg pokazów i warsztatów graffiti, których celem było upowszechnianie wiedzy na temat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. 10 grudnia organizujemy pokaz filmu Niebieskoocy, autorstwa Bertrama Verhaaga, połączony z prelekcją prowadzoną przez prezeskę FNP – mówi Robert Dukowski, współzałożyciel Fundacji.
(www.naszaprzestrzen.org)

 

W ramach propagowania równości, 6 grudnia, w Mikołajki odbyła się w Gdańsku dyskusja na temat produkcji zabawek. 80% światowej produkcji zabawek odbywa się właśnie w Chinach. Bardzo często ich produkcja przebiega w warunkach niehumanitarnych, łamiących prawa człowieka. Tego dnia odbyła się projekcja filmu „Warsztat Świętego Mikołaja”. Rozpoczął on dyskusję o sytuacji pracowników chińskich fabryk, z udziałem Yang Yu – byłej pracownicy oraz Debby Chan z organizacji Students and Scholars Against Corporate Misbehavior.

 

 

Ola Meka

Projekt i wykonanie: Mehowmy