Dzień Ratownictwa Medycznego

Po raz szósty obchodzimy dzisiaj Dzień Ratownictwa Medycznego. Warto przy tej okazji uświadomić sobie jak ważny jest zawód ratownika i jak wiele zawdzięczamy ich pełnej poświęcenia pracy, oraz… przypomnieć sobie co nieco o pierwszej pomocy.

 

Ratownik medyczny to osoba uprawniona do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej oraz w sytuacjach bezpośredniego, nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Praca, którą wykonują ratownicy za najwyższą wartość uznaje życie drugiego człowieka, oraz niesienie pomocy każdemu kto jej potrzebuje. Od ratownika medycznego wymaga się zawodowego profesjonalizmu, dyspozycyjności a także umiejętności panowania nad stresem i emocjami. Dzięki wszystkim tym cechom ratownicy niosą nieocenioną pomoc, często w dramatycznych okolicznościach i warunkach. Nic dziwnego, że w sondażach większość osób uznaje pogotowie za instytucję najbardziej godną zaufania.

 

Dzień Ratownika Medycznego może być dobrą okazją i pretekstem, żeby zapisać się i wziąć udział w kursie pierwszej pomocy. Takie szkolenia organizuje między innymi przez Polski Czerwony Krzyż. Działania PCK mają na celu uświadomienie społeczeństwu potrzeby nauki pierwszej pomocy oraz popularyzację kursów – poprzez organizację pokazów, rozdawanie materiałów promocyjnych, czy organizację Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. Działalność związana z pierwszą pomocą prowadzona jest dla różnych grup wiekowych – od dzieci najmłodszych (przedszkolaki) po osoby dorosłe. Osoby i instytucje zainteresowane organizacją kursu bądź uczestnictwem w nim powinny skontaktować się z placówkami terenowymi Polskiego Czerwonego Krzyża (www.pck.pl).

 

Szkolenia z zakresu między innymi pierwszej pomocy organizuje także Fundacja WOŚP (www.wosp.org.pl).  Kursy odbywają się w Szadowie-Młyn koło Kwidzyna i trwają trzy dni. W grupach 30, lub 50osobowych uczestnicy uczą się od najlepszych jak udzielać pierwszej pomocy, jak zachować się na imprezach masowych, oraz jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia kończą się egzaminem, a każdy uczestnik otrzymuje stosowny certyfikat. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach WOŚP jest późniejszy przyjazd na Festiwal Przystanek Woodstock i praca w Pokojowym Patrolu w charakterze wolontariusza.

 

Z okazji dzisiejszego święta wszystkim ratownikom dziękujemy za pełną poświęcenia pracę i życzymy skuteczności w niesieniu pomocy, a wszystkich innych jeszcze raz serdecznie zachęcamy do nauki pierwszej pomocy i udziału w kursach. Naprawdę warto nauczyć się właściwego reagowania w przypadku zagrożenia – możemy w ten sposób uratować czyjeś życie.

 

Kaja Chmielewska

Projekt i wykonanie: Mehowmy