Dzień Podziemnego Państwa Polskiego

W 1998 roku polski Sejm ustanowił Dzień Podziemnego Państwa Polskiego. Chciano w ten sposób wyrazić szacunek i wdzięczność osobom, które w czasie II Wojny Światowej walczyły o niepodległość naszej ojczyzny. Dzisiaj po raz 14 obchodzimy tę uroczystość.

Polskie Państwo Podziemne powstało dzień przed kapitulacją Warszawy w 1939 roku. Zaczęły tworzyć się wtedy struktury konspiracyjne, które nie tylko toczyły walkę zbrojną przeciwko okupantowi, ale również walczyły o przetrwanie kultury i gospodarki naszego kraju. Za początek PPP uznaje się powołanie Służby Zwycięstwu Polski- wojskowej organizacji konspiracyjnej.

PPP to jednak nie tylko ta jedna organizacja. Na tę niezwykle rozbudowaną strukturę składało się wiele zakonspirowanych instytucji administracyjnych, politycznych i wojskowych. Oprócz Służby Zwycięstwu Polski, która kolejno przemianowana została na Związek Walki Zbrojnej (1940) i później na Armię Krajową (1942), w jego skład wchodziły również m.in. Rada Jedności Narodowej, Krajowa Rada Ministrów, czy Państwowy Korpus Bezpieczeństwa.

PPP stało się nie tylko symbolem waleczności i nieugiętości Polaków, ale również przejawem ich zorganizowania i umiejętności współpracy. W konspiracji przed okupantami powołali oni do życia organizację państwową, posiadającą najistotniejsze funkcjonalnie elementy, takie jak oświata, sądownictwo, wojsko, czy policja.

 

 

Agnieszka Lasinkiewicz

Projekt i wykonanie: Mehowmy