Dzień Pamięci o Niewolnikach

W 1998 roku, 23 sierpnia został uznany Międzynarodowym Dniem Pamięci o Handlu Niewolnikami i jego Zniesieniu. Święto ustanowione zostało przez ONZ z inicjatywy UNESCO. Data upamiętnia ogólne powstanie niewolników we francuskiej kolonii Saint-Domingue (dzisiejsze Haiti), które wybuchło w nocy z 22 na 23 sierpnia 1791 roku. 

Na świecie, jako pierwsza, formalny zakaz niewolnictwa wprowadziła właśnie Francja, 4 lutego 1794 roku, jednakże zostało ono przywrócone dziesięć lat później przez Napoleona. Podczas obrad Kongresu Wiedeńskiego postanowiono wprowadzić zakaz handlu niewolnikami, jednak w dalszym ciągu można ich było posiadać. Całkowity zakaz niewolnictwa, dotyczący także kolonii, jako pierwsza wprowadziła Wielka Brytania w 1807 roku. W Stanach Zjednoczonych zniesiono niewolnictwo na całym obszarze w 1865 roku, a jeszcze później – bo dopiero w 1962 roku wprowadzono zakaz niewolnictwa w Arabii Saudyjskiej, a w 1981 w Mauretanii.

 

Współcześnie, choć formalnie niewolnictwo zakazane jest we wszystkich krajach świata,  praktykowane jest na szeroką skalę – liczba niewolników szacowana jest na 27 milionów! Niewolnictwo najczęściej opiera się na wykorzystywaniu pracy danej osoby, bez należnego jej wynagrodzenia, traktowaniu ludzi jako siły roboczej, oraz na łamaniu praw człowieka. Inne jego przejawy to międzynarodowy handel dziećmi i kobietami, oraz zmuszanie do prostytucji. Współcześnie zjawisko niewolnictwa dotyczy szczególnie krajów Azji i Afryki.


W Polsce od 1996 roku działa La Strada – Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, która ma na celu przede wszystkim pomoc ofiarom zjawiska handlu niewolnikami, informowanie o potencjalnych zagrożeniach oraz uświadamianie opinii publicznej o istnieniu problemu niewolnictwa.

 

Kaja Chmielewska

Projekt i wykonanie: Mehowmy