Dzięki konkursowi Starowiejska ma nowe oblicze

W konkursie „Zmieniaj świat wokół siebie” zorganizowanym przez Bank BPH zwycięzcą został  projekt rewitalizacji przestrzeni miejskiej zgłoszony przez Stowarzyszenie Traffic Design z Gdyni. Organizator konkursu wesprze projekt kwotą 40 tys. zł.


Gdyński projekt był jednym z 17 pomysłów na rewitalizację bądź ulepszenie przestrzeni miejskiej  zgłoszonych przez organizacje pozarządowe z całego kraju do akcji „Zmieniaj świat wokół siebie”, której organizatorem jest Bank BPH. Jej ideą jest aktywizowanie lokalnych społeczności, wspieranie inicjatyw służących ulepszaniu publicznej przestrzeni. Zwycięzcę wybrali internauci, oddając głos na projekt na profilu Make Life Fair. Gdyński projekt zdobył największą liczbę głosów.


Projekt Stowarzyszenia Traffic Design z Gdyni zakłada zaprojektowanie stylowych witryn sklepowych i szyldów dla zakładów rzemieślniczych znajdujących się przy Starowiejskiej – jednej z najstarszych ulic w Gdyni. Pomysłodawcy chcą, aby brukowana ulica stała się jedną z najbardziej klimatycznych uliczek w Polsce. Szanse na to są teraz realne – realizację zwycięskiego projektu Bank BPH wesprze kwotą 40 tys. zł.


Bank BPH jest organizatorem inicjatywy „Make Life Fair – zmieniaj świat wokół siebie” już po raz kolejny. To pomysł banku na włączenie się w życie miejskie, wspieranie lokalnych inicjatyw służących ulepszaniu miejskiej przestrzeni. W ramach swojej strategii fair play bank podejmuje też inne działania – m.in. rozwija zasady fair play, czyli zobowiązania z zakresu odpowiedzialnej bankowości składane klientom. Pracownicy banku od lat angażują się ponadto w liczne akcje wolontariackie, pomagając społecznościom w działaniach z zakresu ochrony środowiska, edukacji, zdrowia a także promowania postaw fair. Taki cel ma również ogólnopolska akcja Zwykły Bohater, którą Bank BPH, wspólnie z telewizją TVN i Onet.pl, zorganizował już cztery razy z rzędu.

Projekt i wykonanie: Mehowmy