Dzieciaki poznają zasady zdrowego żywienia

Dzieci i młodzież z Trójmiasta wezmą udział w warsztatach, które zostały sfinansowane przez Fundację Carrefour. Zajęcia poprowadzą naukowcy z Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni, pod przewodnictwem dr inż. Renaty Korzeniowskiej-Ginter.


Rekrutacja do zajęć została przeprowadzona w Gminie Szemud w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego oraz w Gdyni w Szkole Podstawowej Nr 17. Do warsztatów zaproszono szczególnie dzieci wywodzące się ze środowisk o trudnej sytuacji materialnej. Wśród uczestników w całym kraju będzie co najmniej 35% dzieci wywodzących się ze środowisk o trudnej sytuacji materialnej.

 

Carrefour Polska zainicjował ogólnopolski program edukacyjny „ABC Zdrowego Żywienia”, wraz ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, dostrzegając problemy społeczne takie jak nadwaga, otyłość oraz choroby dietozależne. Program ma na celu zwiększenie świadomości na temat diety oraz modyfikację nawyków żywieniowych Polaków, ponieważ poziom wiedzy żywieniowej wciąż pozostaje niewystarczający. Konieczność prowadzenia działań edukacyjnych w tym zakresie wynika z faktu, że co trzeci konsument w Polsce ma nadwagę, co wskazuje na potrzebę podnoszenia świadomości żywieniowej wśród dzieci w wieku szkolnym.

 

 

– Wyniki badań zrealizowanych podczas pierwszej edycji ujawniły niedostateczną znajomość zasad prawidłowego żywienia wśród uczestników. Natomiast po zakończonych warsztatach wśród 80% uczestników odnotowano wzrost wiedzy dotyczącej żywności i żywienia – mówi dr inż. Renata Korzeniowska-Ginter, wykładowca Katedry Handlu i Usług Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni, lokalny koordynator projektu „ABC Zdrowego Żywienia”.

– Wyniki utwierdziły nas w przekonaniu, że istnieje potrzeba rozszerzenia działań edukacyjnych na większą grupę młodych mieszkańców Trójmiasta.

 

W warsztatach realizowanych w całej Polsce weźmie udział około 1000 dzieci w wieku szkolnym. Organizatorzy zaplanowali 177 zajęć, podzielonych na trzy bloki tematyczne. Dodatkowo, każdy może odnaleźć przydatne informacje na stronie internetowej http://abczywienia.pl/. Program został sfinansowany przez Fundację Carrefour, która przeznaczyła na ten cel grant w wysokości 134 760 euro.


– Konsekwentnie działamy na rzecz podniesienia świadomości żywieniowej oraz wyeliminowania błędów żywieniowych poprzez zmianę nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży – powiedział Robert Noceń, Sekretarz Generalny Carrefour Polska. – Nie tylko prowadzimy programy edukacyjne, ale także rozbudowujemy asortyment zdrowych produktów i wspieramy wydarzenia sportowe w całej Polsce.

Projekt i wykonanie: Mehowmy