Dołącz do grup roboczych Europejskiej Stolicy Wolontariatu!

Działasz w organizacji pozarządowej lub grupie nieformalnej? Chcesz mieć wpływ na rozwiązania dotyczące współpracy z wolontariuszami? Dołącz do naszych grup roboczych i pomóż nam wypracowywać najlepsze rozwiązania i dobre praktyki!

Grupa ds. Gdańskiej Karty Wolontariusza

Zadaniem grupy będzie stworzenie katalogu usług atrakcyjnych dla wolontariuszy i wolontariuszek, a także wypracowanie zasad działania Gdańskiej Karty Wolontariusza jako komponentu Gdańskiej Karty Mieszkańca.

Grupa ds. certyfikacji organizacji pozarządowych

Zadaniem grupy będzie wypracowanie zasad, na podstawie których przyznawany będzie certyfikat organizacji przyjaznej wolontariuszowi/ce.

Grupa ds. certyfikacji kompetencji wolontariuszy i wolontariuszek

Zadaniem grupy będzie wypracowanie katalogu certyfikatów poświadczających niezbędne w sektorze społecznym oraz na rynku pracy kompetencje, a także zasady ich przyznawania.

Grupa ds. ogrodów społecznych

Zadaniem grupy roboczej będzie wypracowanie e-poradnika zawierającego:

  • informacje o modelach ogrodów społecznościowych i ich funkcjach;
  • informacje jak założyć ogród społeczny;
  • informacje o wsparciu finansowym i niefinansowym oferowanym przez Miasto Gdańsk, współpracy z radami dzielnic; zielonym budżecie obywatelskim i współpracy z biznesem;
  • promocję ogrodów społecznych jako inicjatywy szkolnej wraz z konspektem lekcji dla nauczycieli.

W ramach pracy grupy powstanie ogród społeczny Europejskiej Stolicy Wolontariatu Gdańsk 2022 przy Skwerze Gdańskich Wolontariuszy, którym zajmować się będą gdańscy wolontariusze i wolontariuszki.

#BezNasNieDziała

Projekt i wykonanie: Mehowmy