Dobroczyńca roku

W tym roku odbywa się już XV edycja konkursu „Dobroczyńca Roku”. Przeznaczony jest on dla firm, które aktywnie angażują się w pomoc innym, zmieniają ich świat i wspierają potrzebujących. Każdy z nas może mieć swój wkład w wyłonienie Dobroczyńcy Roku 2011.

 

Do 31 stycznia 2012 roku firmy, ich pracownicy, bądź organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoich kandydatów do tego tytułu. Odpowiedni formularz znajduje się na stronie: www.dobroczyncaroku.pl . Znajdziemy tam również wszelkie informacje o konkursie oraz listę firm społecznie zaangażowanych, z którą warto się zapoznać. Laureaci nagrodzeni zostaną w czterech kategoriach: współpraca firmy z organizacją pozarządową, lokalny wymiar społecznego zaangażowania firmy, strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy oraz program wolontariatu pracowniczego.


– Nagradzamy pomoc, która zmienia rzeczywistość i tych, którzy się w nią angażują. Czasami ma ona wartość kilku tysięcy złotych czasami kilkuset – firmy są w końcu różne. Dotychczas w Konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku” nominowano niemal 4 000 przedsiębiorstw, które wspierały inicjatywy społeczne finansowo, za pomocą darów rzeczowych oraz poprzez wiedzę i doświadczenie swoich pracowników. Konkurs nagradza same firmy, ale też utworzone przez nie fundacje – deklarują organizatorzy.

 

Najlepsze zgłoszenia zostaną wyselekcjonowane przez ekspertów, a następnie Kapituła Konkursu dokona wyboru laureatów w kategoriach strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy oraz lokalny wymiar społecznego zaangażowania firmy. Pozostałe dwie kategorie będą ocenione w otwartym głosowanie online, które odbędzie się w kwietniu 2012 roku. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na maj. Wtedy też odbędzie się uroczysta Gala Finałowa w Warszawie.

 

 

Agnieszka Lasinkiewicz

 

 

 

Foto: http://dobroczyncaroku.pl/gallery/single/16

Projekt i wykonanie: Mehowmy