Dobro procentuje już dwa lata!

Powstała w połowie 2010 roku Fundacja, kieruje się hasłem „Dobro procentuje”, którego pomysłodawcą jest jeden z pracowników Banku. W ciągu dwóch lat funkcjonowania rozpatrzyła niemal 2,5 tys. wniosków, w tym z sukcesem zrealizowała ponad 1 tys. projektów, przeznaczając na ten cel kwotę ponad 10 mln zł i obejmując swą pomocą kilka tysięcy beneficjentów. Miesięcznie do Fundacji napływa około trzystu apeli o pomoc.


PKO Bank Polski od lat przywiązuje dużą wagę do prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie angażując się w różnorodne działania m.in. edukacyjne i wychowawcze, jak również działania związane z ratowaniem ludzkiego życia i zdrowia, a także wspierając przedsięwzięcia kulturalne oraz ekologiczne. Dlatego też powołana przez Bank Fundacja PKO Banku Polskiego od momentu rozpoczęcia działalności poprzez realizowane projekty stara się wcielać w życie dokładnie określoną misję w obszarze zaangażowania dobroczynnego na rzecz społeczeństwa.


Przykładem filozofii działania Fundacji jest projekt Szlachetna Paczka, angażujący zarówno pracowników Banku w wolontariat polegający na wyszukiwaniu potrzebujących, jak i Bank, który udziela im wsparcia finansowego. Szlachetna Paczka to przemyślany system pomagania, dlatego Fundacja PKO Banku Polskiego przyjęła rolę jego partnera strategicznego. Wspólnie ze stowarzyszeniem „Siemacha”, którego celem jest pomoc dzieciom i młodzieży z trudnych środowisk, Fundacja wspiera powstawanie na terenie galerii handlowych sieci tak zwanych SPOTów, miejsc bezpiecznych spotkań dla młodzieży z bezpłatnym dostępem do Internetu. Fundacja finansuje stypendia dla nauczycieli matematyki i informatyki przyznawane przez Centrum Rozwiązań Strategicznych im J. Łukasiewicza, którzy mogą pochwalić się sukcesami swoich uczniów na olimpiadach informatycznych. Dodatkowo ufundowała stypendia dla najbardziej utalentowanych programistów z Uniwersytetu Warszawskiego, laureatów drugiego miejsca w finałach Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym, które w roku 2012 były sponsorowane przez Bank.


Fundacja PKO Banku Polskiego zaangażowana jest również w pomoc w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „SPiNKa” w projekcie „Mobilność osób niepełnosprawnych”, dofinansowuje kursy prawa jazdy, pomaga w zakupie samochodu dostosowanego do danego typu niepełnosprawności lub udziela pomocy przy adaptacji pojazdu. Fundacja wspiera także m. in. zapomnianych bohaterów Solidarności wraz z Fundacją Wspólnota Pokoleń w ramach realizowanego wspólnie programu „Dialogu Międzypokoleniowego”. Uczestniczy w akcji ekologicznej „Zaadoptuj rzekę” organizowaną przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, w ramach której zachęca społeczności lokalne do dbania o czystość wód. Bierze też udział w upamiętnianiu rocznic ważnych wydarzeń finansując np. wystawienie spektaklu „Pamiętnik z Powstania Warszawskiego” według Mirona Białoszewskiego w teatrze „Kamienica” i fundując darmowe bilety.

Działalność Fundacji dobitnie pokazuje, że instytucja zaufania publicznego jaką jest PKO Bank Polski oprócz koncentracji na osiąganiu jak najlepszego wyniku biznesowego, może skutecznie działać w obszarze społecznym. Zyski w tym zakresie nie są tak wymierne jak wynik finansowy, ale ich wpływ na społeczności lokalne i wizerunek Banku są nie do przecenienia.


– Zyskiem z punktu widzenia Fundacji PKO Banku Polskiego jest efekt naszych działań odczuwalny w środowisku lokalnym w postaci wymiernych korzyści. Mam tutaj na myśli poprawę sytuacji nie tylko beneficjentów dotowanych projektów, ale także zadowolenie wszystkich naszych pracowników oraz klientów. To przecież oni wspólnie budują na co dzień społeczności lokalne. Dobroczynność to podstawowy instrument budowania solidarności społecznej, bez której trudno o rozwój gospodarczy i nie tylko – mówi Urszula Kontowska, Prezes Fundacji PKO Banku Polskiego.


W ostatnim czasie PKO Bank Polski zdobył tytuł Lidera Odpowiedzialnego Biznesu w branży finansowej. Został doceniony przez Kapitułę Konkursu organizowanego pod auspicjami Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej za prowadzenie działalności zgodnie z najwyższymi standardami odpowiedzialności biznesowej i zaangażowanie w sprawy społeczne. Jej istotnym elementem są dokonania Fundacji.


Więcej informacji i szczegółów na temat działalności Fundacji PKO Banku Polskiego dostępnych jest na stronie www.fundacjapkobp.pl.

 

 

 

 

Źródło: mat. pras

Projekt i wykonanie: Mehowmy