Dialog międzykulturowy. Warsztat kulturowy i artystyczny

European Cultural Parliament Youth Network

 

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

 

Instytut Kultury Miejskiej

 

oraz

 

Miejski Teatr Miniatura

 

zapraszają serdecznie osoby w wieku od 16 do 35 lat do udziału w warsztacie kulturowym i artystycznym,
w którym przy użyciu różnych metod zastanowimy się nad wielokulturowością społeczeństw współczesnej Europy. Poprzez twórcze ćwiczenia przybliżymy ideę współdziałania i współistnienia w różnorodności.
Spróbujemy rozszerzyć pojęcie dialogu międzykulturowego na dialog między osobami z różnych pokoleń, miejsc zamieszkania, religii, płci itd.  Porozmawiamy o mechanizmach, które mogą ułatwić i utrudnić komunikację między tak definiowanymi kulturami.

 

Spotkanie odbędzie się 26 marca 2012 w godzinach 10.30 – 13.00 w Nadbałtyckim Centrum Kultury
w Gdańsku, mieszczącym się w Ratuszu Staromiejskim, przy ul. Korzennej 33/35 (Sala Mieszczańska).

 

Organizatorem spotkania jest European Cultural Parliament Youth Network – nieformalna sieć artystów, artystek, menadżerów i menadżerek kultury w wieku od 20 do 35 lat. Powstała z inicjatywy Europejskiego Parlamentu Kulturalnego. ECPYN stanowi platformę wymiany kulturalnej. Długofalowym celem sieci jest identyfikacja i analiza bieżących procesów kulturowych, a także wymiana wiedzy i dialog pomiędzy przedstawicielami ECP YN i sieci na poziomie krajowym. Wierzymy, że sztuka ma kluczowe znaczenie dla rozwoju debaty na temat tożsamości w Europie i dla zrównoważonego społeczeństwa.

Uczestnicy i uczestniczki otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w spotkaniu. Formularze zgłoszeniowe proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres: ecpynpoland@gmail.com  do dnia 25 marca 2012 r.
Liczba miejsc ograniczone (decyduje kolejność zgłoszeń)

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Cichocka – Koordynatorka spotkania, tel. 507 155 086/ e-mail: ecpynpoland@gmail.com
Anna Miler – Koordynatorka spotkania, tel. 502 559 813/ e-mail: ecpynpoland@gmail.com

Projekt i wykonanie: Mehowmy