Designerzy, artyści i studenci uczelni artystycznych – zaprojektujcie statuetkę, do wygrania jest 2000 złotych

Jeszcze tylko do niedzieli trwa konkurs, który wyłoni zwycięski projekt statuetki Nagrody Wolontariatu Pracowniczego, która od 2012 roku będzie wręczana wyróżnionym projektom wolontariatu pracowniczego, realizowanym w polskich firmach i instytucjach publicznych.

Zgodnie z podpowiedzią organizatora, przy tworzeniu projektu warto uwzględnić słowa-klucze : nowoczesność, radość, inspiracja, integracja, pomoc, wymiana (doświadczeń), realizacja pasji, działanie, rozwój (osobisty i zawodowy).

 

Co zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Przede wszystkim trzeba mieć pomysł i jego realizacja, czyli projekt. Co potem? Trzeba przesłać dokumentację zdjęciową wizualizacji projektu statuetki, wraz z opisem technicznym i merytorycznego oraz koniecznie z opracowanym budżetem ze wskazaniem podwykonawców (koszt produkcji do 250 złotych za jedna statuetkę). Technika wykonania jest dowolna. Co ważne, zgłoszone projekty nie mogą być wcześniej nigdzie prezentowane ani publikowane. Następnie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej www.wolontariatpracowniczy.pl lub pod adresem mejlowym lipko@wolontariat.org.pl.

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać w terminie do północy (godz.23.59) dnia 18 grudnia 2011 roku. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przesłanie wymaganych dokumentów oraz formularza zgłoszeniowego na adres mejlowy lipko@wolontariat.org.pl lub dostarczenie do siedziby Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu na ulice Nowolipki 9B w Warszawie, z dopiskiem „Nagroda Wolontariatu Pracowniczego“. Preferowane pliki, to pliki w formacie jpg, tif lub pdf, nie większe niż 2MB. Płyty z pracami powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz adresem mejlowym.

 

Prace zgłoszone konkursowe oceni pięcioosobowe jury w składzie: dwóch przedstawicieli środowiska artystycznego, dwóch środowiska biznesu oraz reprezentant Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu. Werdykt jury zostanie ogłoszony do 23 grudnia 2011 roku. Nagroda przeznaczona dla zwycięzcy konkursu to 2000 złotych.

 

 

 

Źródło: http://erw2011.gov.pl/pl/aktualnosci/konkurs-na-projekt-statuetek/

Projekt i wykonanie: Mehowmy