Debata „WOLONTARIAT MŁODZIEŻOWY – szanse i wyzwania”

 

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku zaprasza na 
DEBATĘ online
WOLONTARIAT MŁODZIEŻOWY – SZANSE I WYZWANIA

 

 
W programie:

1. Debata oksfordzka
   „Wolontariat jest skuteczniejszą formą pomagania niż darowizny pieniężne”.

  • W szranki staną uczniowie gdańskich liceów

2. Sesja dyskusyjna
    „WOLONTARIAT MŁODZIEŻOWY W PRAKTYCE OPIEKUNA SKW”

  • Porozmawiamy o tym, jak działają koła wolontariatu na różnych poziomach edukacji, o wartościach i motywacjach, jakie przyświecają młodym wolontariuszom, a także o warsztacie pracy koordynatora.

Prelegenci:

  • Bożena LANDOWICZ – Opiekun SKW | I LO w Gdańsku
  • Beata PTASIŃSKA – Opiekun SKW | SP 59 w Gdańsku
  • Artur SPRUSIŃSKI – Opiekun Niebieskiego Wolontariatu | I LO w Gdańsku
  • Damian ZEGADŁO – Koordynator Diecezjalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach

3. Głos publiczności
    „WOLONTARIAT OKIEM MŁODZIEŻY” 

  • Zapraszamy do dyskusji, wymiany opinii, dobrych praktyk, poszukiwania inspiracji

4. Podsumowanie

 

Spotkanie poprowadzi Szymon KNITTER – koordynator wolontariatu szkolnego i EKS w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, obowiązują jednak zapisy: Zgłaszam chęć udziału

Osoby, które zarejestrują swój udział, najpóźniej na dzień przed debatą otrzymają link do platformy, na której odbędzie się spotkanie. 

 

Projekt i wykonanie: Mehowmy