Debata! „Kształtowanie ładu przestrzennego w Gdyni”

Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych – Pomeranian Students Coalition  we współpracy z Miastem Gdynia zaprasza licealistów, studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz mieszkańców Gdyni do wzięcia udziału w III Gdyńskiej Debacie Młodych – „Kształtowanie ładu przestrzennego w  Gdyni”.

 

W III debacie „Kształtowanie ładu przestrzennego Gdyni”, nad którą patronat objął Prezydent  dr Wojciech Szczurek, uczestnicy wspólnie zastanowią się nad architekturą i ładem przestrzennym Gdyni. Planowana jest dyskusja nad cechami miasta, jak również padnie pytanie czy Gdynia nadal posiada swój unikatowych charakter.

 

Debata odbędzie się w formie moderowanej dyskusji zaproszonych gości oraz pytań od publiczności. Pierwsza część (około godziny) zakłada dyskusję zaproszonych gości, której przysłuchiwać będzie się publiczność. W drugiej (około godziny) zaproszeni goście będą odpowiadać na pytania i poglądy uczestników. Do debaty w charakterze ekspertów zaproszeni zostali przedstawiciele: Urzędu Miasta Gdyni, Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, Biura Architektonicznego, a także znawcy architektury i urbanistyki Gdyni.

 

Udział w debacie jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie internetowej Gdyńskich Debat Młodych do dnia 8 maja 2012 r. www.gdm.fundacjapsc.pl

 

Projekt Gdyńskich Debat Młodych finansowany jest ze środków Urzędu Miasta Gdyni.

 

 

 

 

Źródło: mat. pras.

Foto: Tomasz Sienicki

Projekt i wykonanie: Mehowmy