Czym jest wolontariat

Najczęstszą definicję jaką możemy znaleźć o wolontariacie to dobrowolne, bezpłatne, świadome działanie na rzecz społeczeństwa wykraczające poza związki przyjacielsko rodzinne.

Myśląc o wolontariacie należy jednocześnie zastanowić się nad profitami, które działania wolontariackie za sobą niosą. Doświadczenie, zdobycie ciekawych kontaktów, czy podszkolenie się w języku obcym to tylko niektóre rzeczy jakie można zyskać będąc wolontariuszem. Zaczynając przygodę wolontariacka decydujemy się na samorozwój, dobrą zabawę i ciekawą przygodę przy jednoczesnym poprawieniu otaczającego nas świata.

Wolontariusz to osoba nieodpłatnie wykonujące świadczenia na rzecz organizacji pozarządowej lub instytucji publicznej. Wolontariuszem może być każdy bez względu na wiek, płeć czy wykształcenie. Działać wolontarystycznie mogą osoby niepełnosprawne, otrzymujące zasiłek (nie tracąc przy tym możliwości do pobierania zasiłku), będące na zwolnieniu lekarskim, czy osoby bezrobotne.

Jakie mamy rodzaje wolontariatu:

Wolontariat akcyjny (krótkoterminowy) – to taki, gdzie wolontariusze angażują są do pomocy przy jednorazowej lub cyklicznej akcji odbywającej się raz na jakiś czas. Działania akcyjne to m.in. działania podczas festiwali kulturalnych jak Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych, czy sportowych jak Maraton Solidarności, czy Biegowe Grand Prix Dzielnic Gdańsk.

Wolontariat stały (bezterminowy) – to taki wolontariat, gdy wolontariusz jest ściśle związany z jakąś organizacją i wykonuje na jej rzecz określone prace. Ochotnicy w sposób ciągły współpracują z daną organizacją, czy instytucją, udzielając się regularnie np. dwa razy w tygodniu, w ustalonych godzinach. Wolontariusze stali realizują się w domach pomocy, świetlicach środowiskowych, organizacjach pozarządowych itp. Między wolontariuszem a organizacją podpisywane jest najczęściej porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych. Dla wolontariuszy stale współpracujących z daną organizacją często organizowane są szkolenia i imprezy okolicznościowe.

Wolontariat indywidualny – jest to najczęściej wsparcie osób prywatnych w ich domach, osób starszych, niepełnosprawnych itp. Wolontariusz kierowany jest do takiej osoby, przez organizację, lub instytucję, która reprezentuje daną jednostkę. Wolontariusze najczęściej dotrzymują towarzystwa, pomagają w sprzątaniu, robieniu zakupów, załatwiają sprawy urzędowe, udzielają korepetycji itp. W porozumieniu z osobą na rzecz, której działa ustala czas swojego działania (jeżeli nie był on z góry narzucony).

Wolontariat zagraniczny – dotyczy działań wolontariusza za granicą.

Workcamp – inaczej krótkoterminowy wolontariat grupowy. Wolontariusze przez kilka tygodni pracują w dużych, nawet kilkudziesięcioosobowych, grupach, nad konkretnym zadaniem. Może nim być odnawianie zabytku, sadzenie lasów, pomoc na farmie ekologicznej. Worcampy to najpopularniejsza forma wolontariatu zagranicznego w Europie. Wyjeżdża na nie wielu uczniów i studentów, najczęściej w wakacje.

Wolontariat średnio i długoterminowy – to praca w organizacji pozarządowej, placówce edukacyjnej lub innej instytucji – zawsze niekomercyjnej. Wymaga większego niż workcamp zaangażowania i odpowiedzialności. Istnieją projekty długoterminowe, przy których pracuje kilku czy kilkunastu wolontariuszy, ale jeśli nie przepadasz za towarzystwem innych, to też na pewno znajdziesz coś dla siebie.

Wolontariat misyjny – jeszcze inny charakter mają wyjazdy do placówek misyjnych prowadzone przez zakony chrześcijańskie w różnych miejscach na świecie. Taki wolontariat najczęściej oznacza długi wyjazd i trudne warunki pobytu. Niejednokrotnie wiąże się też z długimi przygotowaniami formacyjnymi.

więcej informacji http://www.eurodesk.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy