Czym jest Europejski Korpus Solidarności?

Wolontariat jest jednym z trzech działań Europejskiego Korpusu Solidarności. Aby wziąć udział w projekcie nie musisz posiadać doświadczenia, nie jest wymagane specjalistyczne wykształcenie ani znajomość języka obcego – do udziału może zgłosić się każdy! Wolontariat jest świetnym wstępem do kariery zawodowej, spełnieniem ambicji, sposobem na rozwijanie swoich pasji, początkiem przygody z pracą na rzecz innych. Motywacja do udziału w projekcie dla każdego jest inna, lecz dla wszystkich wolontariat to przygoda życia.

Jeśli chcesz zrobić coś pożytecznego dla lokalnej społeczności, włączyć się w działalność organizacji pozarządowej, zaangażować się w oddolne inicjatywy, zmienić otaczającą cię rzeczywistość – projekty wolontariatu są dla ciebie!

Podejmij wyzwanie i weź udział w wolontariacie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności!

Wystarczy, że masz ukończone 18 lat i nie przekraczasz 30. roku życia, pochodzisz z Polski lub legalnie tu przebywasz i chcesz zaangażować się w pracę organizacji pozarządowej w Polsce lub zagranicą. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest rejestracja w bazie Europejskiego Korpusu Solidarności.

Twój projekt wolontariatu może trwać do 12 miesięcy i dotyczyć różnych sfer oraz obszarów – sam wybierasz tematykę i długość projektu. Możesz zaangażować się w projekty ekologiczne, pomagać dzieciom w nauce, organizować kampanie społeczne, wspierać ruchy na rzecz praw człowieka, promować demokrację i zaangażowanie młodych ludzi w życie społeczne, aktywizować osoby starsze – możesz wszystko! Twoje działania będą odpowiadać na aktualne problemy i potrzeby różnych grup społecznych lub otoczenia.

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku jest akredytowaną organizacją wspierającą. Oznacza to, że:

 • pomożemy Ci w poszukiwaniach optymalnej oferty;
 • skontaktujemy się w Twoim imieniu z organizacją przyjmującą;
 • przejdziemy z Tobą wszystkie formalności;
 • będziemy wspierać Cię również podczas Twojego pobytu za granicą.

Możesz działać w różnych obszarach:

 • aktywizacja społeczności lokalnej
 • promowanie zaangażowania społecznego
 • promowanie zdrowego trybu życia
 • ekologia
 • praca z dziećmi
 • praca z młodzieżą
 • praca z seniorami
 • praca z uchodźcami
 • wspieranie i pomoc w codziennej działalności organizacji pozarządowych
 • praca z mniejszościami
 • promowanie innych kultur
 • promowanie wartości europejskich oraz idei solidarności
 • praca ze zwierzętami

Kontakt:
Szymon Knitter
erasmus@wolontariatgdansk.pl
792 665 878

Projekt i wykonanie: Mehowmy