Czy ratingi CSR wpływają na cenę akcji?

Inwestorzy coraz częściej opierają się na ratingach firm oceniających wyniki firm. Czy dodawanie i usuwanie firm z ratingów wpływa na cenę akcji firmy? Przygląda się temu amerykańska analiza.

Poddano analizie firmy notowane na indeksie Calvert, które były do niego dodawane i usuwane w okresie pomiędzy 2000 i 2005 rokiem i zbadano czy to działanie miało wpływ na cenę akcji firmy.

Okazało się, że włączenie firmy do indeksu nie wpłynęło na wzrost ceny akcji. Natomiast usunięcie z listy miało wpływ. Akcje traciły więcej niż 1.2 procenta wartości rynkowej w ciągu dwóch dni następujących po ogłoszeniu usunięcia z listy.

Badanie pokazało również, że włączanie i usuwanie firm z silną reputacją CSR z indeksu ma mniejszy wpływ na jej akcje, zarówno przy wejściu jak i wyjściu z indeksu. Okazuje się, że zaufanie jakim obdarzają je interesariusze zmniejsza fluktuację akcji.

Does the Market Respond to an Endorsement of Social Responsibility? The Role of Institutions, Information, and Legitimacy, Journal of Management 2010 vol. 36 no. 6.

Projekt i wykonanie: Mehowmy