Creative Cities

Gdańsk, Lublana, Lipsk, Genua i Pecz – to miasta, które współpracują w ramach projektu Creative Cities. Program ma promować działania branż kreatywnych i zabiegać o ich uczestnictwo w sferze publicznej szczególnie tych zaniedbanych części miast.


Creative Cities to międzynarodowy projekt „Rozwoju i Wspierania Potencjału Przemysłu Kreatywnego w Miastach Europy Centralnej”. Program skupiony jest na branżach kreatywnych, do których należą: reklama, architektura, sztuka, rękodzieło, projektowanie graficzne i wzornictwo przemysłowe, przemysł filmowy, fotografia, media – radio i telewizja, gry komputerowe i oprogramowanie, wydawnictwa elektroniczne, przemysł muzyczny oraz sztuki wizualne i sceniczne realizowane przez instytucje prywatne. Projekt ma na celu utworzenie tzw. klastrów kreatywnych, czyli obszarów współpracy firm z podobnych sektorów.


W programie uczestniczy Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Urząd Miasta Gdańsk. Angażują się już od początku 2010 roku. W ramach projektu Creative Cities dążą do podniesienia konkurencyjności Gdańska, jego atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. W międzyczasie przeprowadzili kampanię „Kreatywny Gdańsk!” oraz diagnozę sektora branż kreatywnych na obszarze Metropolii Gdańskiej. W ramach Creative Cities organizowali również konkursy, brali udział w konferencjach i przeprowadzali warsztaty m.in. z zakresu turystyki kreatywnej. Ważnym projektem GFP była wystawa Collective Design, która odbyła się w dwóch edycjach. Zostały na niej zaprezentowane najciekawsze wyroby designerskie współczesnych projektantów.


Kolejnym zadaniem, którego realizacji podjęła się GFP, jest stworzenie platformy internetowej przeznaczonej dla przedstawicieli branż kreatywnych. Jak twierdzi Fundacja -Celem platformy jest między innymi dostarczenie praktycznych informacji cennych dla sektora branż kreatywnych, a zatem zapowiedzi warsztatów, konferencji, spotkań z ekspertami, itd. Platforma ma być funkcjonalnym narzędziem networkingowym umożliwiającym osobom i firmom nawiązywanie nowych relacji zawodowych, budowanie sieci kontaktów, zdobywanie klientów i współpracowników, ale również współtworzenie części informacyjnej portalu i dyskusje z udziałem jego użytkowników.-

 

 

Agnieszka Lasinkiewicz

 

 

 

Foto: vigo94

Projekt i wykonanie: Mehowmy