Mini granty na inicjatywy wolontariackie

Z dużą przyjemnością ogłaszamy pierwszą edycję „Konkursu na mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” w województwie pomorskim. 

Wnioski mogą składać zespoły wolontariuszy, którzy chcą zrealizować własne pomysły oddolnych działań wolontariackich na terenie woj. pomorskiego.

Celem konkursu jest wzmacnianie inicjatyw i kompetencji wolontariackich, rozwój lokalnych społeczności oraz promocja wolontariatu i idei Korpusu Solidarności.

Jak wziąć udział w konkursie?

1. Przeczytaj regulamin konkursu
2. Zarejestruj się w Systemie Obsługi Wolontariatu (dostępny z poziomu strony: www.korpussolidarnosci.gov.pl)
3. Wypełnij wniosek do 9 sierpnia 2021 r.
4. Wyślij skan wypełnionego i podpisanego wniosku na ks@wolontariatgdansk.pl lub złóż wersję papierową w biurze Operatora lub partnerów (lista punktów w zał. nr 6 do regulaminu).

Tu możesz pobrać regulamin, wniosek i pozostałe dokumenty:

https://tiny.pl/9xdd5

Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji na temat konkursu i pomoc w wypełnieniu dokumentów można uzyskać u Operatora:
tel. 58 772 42 21  
e-mail: ks@wolontariatgdansk.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy