Coroczna Świąteczna akcja charytatywna w Banku BPH – Bank przekaże prawie 90 tysięcy złotych dwóm fundacjom

Działająca w Banku BPH organizacja GE Women’s Network doskonale wie, jak zintegrować Zarząd i kadrę menedżerską z pracownikami, a jednocześnie zrobić coś pożytecznego dla innych. W dniach 7-9 grudnia przeprowadziła Świąteczną Akcję Charytatywną, dzięki której potrzebujące dzieci otrzymają prawie 90 tysięcy złotych.

 

Pierwszy dzień akcji tradycyjnie już był dniem, w którym członkowie Zarządu oraz przedstawiciele kadry menedżerskiej, ubrani w czapki lub stroje Mikołajów, sprzedawali pracownikom upieczone przez dyrektorów, kierowników i pracowników ciasta. Akcja sprzedaży ciast cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, czego dowodem jest zebrana w tym dniu kwota ponad 25 tysięcy złotych. Nic dziwnego – widok szefa, podającego pracownikowi do biurka ciasto jest wart każdej ceny!

 

Atrakcją drugiego dnia akcji była ogólnobankowa internetowa licytacja bombek choinkowych, ozdobionych własnoręcznie przez członków Zarządu i kadrę menedżerską wyższego szczebla. Do ich zakupu żadnego pracownika nie trzeba było szczególnie namawiać.

 

W ostatnim dniu prowadzono sprzedaż wyrobów artystycznych, przygotowanych przez członkinie organizacji GE Women’s Network. Pachnące mydełka, ozdoby świąteczne wykonane techniką decoupage, czy srebrna biżuteria ze szlachetnymi kamieniami sprzedawały się jak „ciepłe bułeczki”.

 

Łączna kwota zebrana przez pracowników na rzecz podopiecznych Obywatelskiej Fundacji Pomocy Dzieciom w ciągu trzech dni akcji wyniosła 44 747,81 zł. Zarząd Banku, jeszcze przed rozpoczęciem akcji, podjął decyzję o przekazaniu równowartości tej kwoty na rzecz Fundacji „Dzieci Niczyje”. Łącznie obie instytucje otrzymają więc pomoc w wysokości 89 495,62 zł!

 

Organizator akcji, GE Women’s Network, zajmuje się promowaniem możliwości rozwoju oraz wspieraniem umiejętności menedżerskich i planowania ścieżek kariery kobiet w GE. Dzięki działaniom tej organizacji jej członkowie uczestniczą w szkoleniach i warsztatach poświęconych różnym aspektom rozwoju zarówno zawodowego, jak i osobistego.

 

 

 

Źródło: mat. pras.

Projekt i wykonanie: Mehowmy