Combating Loneliness & Isolation with Volunteers in Europe (CLIVE)

W roku 2023 dołączyliśmy do międzynarodowego partnerstwa, aby wspólnie przygotować i realizować projekt CLIVE (Combating Loneliness & Isolation with Volunteers in Europe).

CLIVE to projekt, który ma na celu walkę z rosnącą samotnością i wykluczeniem, która pojawiła się w wyniku pandemii Covid-19. Poprzez działania mierzące się z wyzwaniem osamotnienia, zwiększonej ilości zdiagnozowanych chorób psychicznych, izolacji, a także depresji CLIVE ma na celu odwrócenie negatywnych skutków długotrwałej izolacji dla spójności społecznej i zdrowia psychicznego ludzi. Projekt ma w szczególności na celu odwrócenie tej tendencji wśród grup najbardziej dotkniętych samotnością związaną z kwarantanną. Te grupy to:

  1. Młodzi ludzie,
  2. Osoby starsze,
  3. Kobiety
  4. Osoby niepełnosprawne.

Projekt CLIVE obejmie 80 wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności z 5 krajów europejskich w 5 różnych działaniach. Każdy z wybranych wolontariuszy pojedzie do miasta w jednym z 5 krajów, aby przez 2 tygodnie wspólnie z innymi wolontariuszami zagranicznymi oraz lokalnymi przygotować działania edukacyjne.


Przy wsparciu jednej z organizacji partnerskich grupy wolontariuszy zostaną przeszkolone przez ekspertów na temat psychologicznych konsekwencji samotności dla zdrowia psychicznego i fizycznego ludzi. Eksperci nauczą również wolontariuszy, jakie działania mogą pomóc w walce z samotnością i złym stanem zdrowia psychicznego oraz jak je realizować.
Po ukończeniu szkolenia wolontariusze ESC będą następnie prowadzić szereg działań dla miejscowej społeczności. Działania te będą skierowane do jednej ze wspomnianych wcześniej grup docelowych: młodzieży, osób starszych oraz osób w każdym wieku, które należą do grupy bardziej narażonej na samotność, np. kobiety i osoby niepełnosprawne. Konkretne działania prowadzone przez wolontariuszy będą zależeć od wybranej przez nich grupy docelowej oraz kontekstu gminy, w której działają.

Oferty wolontariatu:

Malta    | 23 maja – 7 czerwca 2023 | call pojawi się wkrótce

Antwerpia, Belgia  | 5-20 czerwca 2023             https://youth.europa.eu/solidarity/placement/33521_en

Asti, Włochy                 | 8 – 22 września 2023         https://youth.europa.eu/solidarity/placement/33451_en

Cruz Quebrada, Portugalia  | 13-28 sierpnia 2023          https://youth.europa.eu/solidarity/placement/33188_en

 Gdańsk, Polska                     | 1-16 października 2023    https://youth.europa.eu/solidarity/placement/33450_en

#CLIVE #ESC #EuropeanSolidarityCorps #EYY22 #Volunteering #MentalHealth #Solidarity  #Activism #MentalHealthMatters #MentalHealthAwareness #EVCapital #EVCCC

Partnerzy:

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności

Projekt i wykonanie: Mehowmy