CERTYFIKACJA WOLONTARIATU | spotkania informacyjne

Ideą certyfikacji „Wolontariat na plus” jest podnoszenie jakości współpracy organizatorów wolontariatu z wolontariuszami oraz promowanie idei i wzmocnienie wolontariatu w Gdańsku. Do certyfikacji zapraszamy organizacje i instytucje, które w świetle obowiązujących przepisów mogą korzystać ze wsparcia wolontariuszy.

Przyznając certyfikat, wyróżniamy organizacje i instytucje,  które działają profesjonalnie, dbają o wolontariuszy oraz tworzą sprzyjające warunki do ich zaangażowania i rozwoju. Udział w  procesie certyfikacji daje możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu organizator wolontariatu zarządza wolontariatem zgodnie z obowiązującym prawem i dobrymi praktykami. Certyfikacja jest też okazją do profesjonalizacji pracy koordynatora wolontariatu i docenienia organizacji.

Najbliższe spotkania, na których przedstawione zostaną m.in. idea certyfikacji, kryteria i procedura certyfikacji, odbędą się w terminach:

  • wtorek 21 maja w godz. 10-11
  • środa 22 maja w godz. 16-17

Z uwagi na ograniczenia lokalowe prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu w wybranym terminie: https://tiny.pl/dc88f

Projekt i wykonanie: Mehowmy