Spotkanie informacyjne nt. certyfikacji | 09.07.2024

Zapraszamy na spotkanie, na którym dowiecie się, dlaczego warto i jak uzyskać certyfikat „WOLONTARIAT NA PLUS”!

Ideą certyfikacji „Wolontariat na plus” jest podnoszenie jakości współpracy organizatorów wolontariatu z wolontariuszami oraz promowanie idei i wzmocnienie wolontariatu w Gdańsku. Do certyfikacji zapraszamy organizacje i instytucje, które w świetle obowiązujących przepisów mogą korzystać ze wsparcia wolontariuszy.

Przyznając certyfikat, wyróżniamy organizacje i instytucje,  które działają profesjonalnie, dbają o wolontariuszy oraz tworzą sprzyjające warunki do ich zaangażowania i rozwoju. Udział w  procesie certyfikacji daje możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu organizator wolontariatu zarządza wolontariatem zgodnie z obowiązującym prawem i dobrymi praktykami. Certyfikacja jest też okazją do profesjonalizacji pracy koordynatora wolontariatu i docenienia organizacji.

Dla kogo jest to spotkanie? Zapraszamy gdańskie organizacje pozarządowe i instytucje publiczne.

Najbliższe spotkanie, na którym opowiemy o idei, kryteriach i procedurze certyfikacji, odbędzie się we wtorek 9 lipca w godz. 10-11. Serdecznie zapraszamy!

Z uwagi na ograniczenia lokalowe prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu w wybranym terminie:  https://tiny.pl/djvzm

Projekt i wykonanie: Mehowmy