Certyfikacja „Wolontariat na plus”

Gdańskie organizacje teraz mogą otrzymać certyfikat jakości. Z początkiem marca rusza pierwszy gdański program certyfikacji dla organizatorów wolontariatu. „Wolontariat na plus” zaprasza do udziału zarówno duże, jak i te najmniejsze organizacje, dając im równe szanse na zdobycie certyfikatu jakości i wsparcie w ich rozwoju.

IDEA PROGRAMU

Ideą programu „Wolontariat na plus” jest docenienie i wyróżnienie podmiotów dbających o wysokie standardy współpracy z wolontariuszami i stałe podnoszenie jej jakości. To jedna strona programu, jednak nie chodzi w nim tylko o samą gratyfikację najlepszych. Podkreślamy, że równie istotnym aspektem jest umożliwienie gdańskim organizatorom wolontariatu ich samorozwoju poprzez promowanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń i skorzystanie z wzajemnego wsparcia środowiska. Podmioty starające się o certyfikat mogą też liczyć na nasze wsparcie już na początkowym etapie przystąpienia do programu.

– Chcieliśmy stworzyć program, który będzie przyjazny organizacjom starającym się o uzyskanie certyfikacji, a nie kojarzony ze sprawdzeniem i oceną. Zależy nam, żeby każdy organizator wolontariatu ubiegający się o certyfikat jakości otrzymał pomoc w rozwoju, skorzystał na wymianie wiedzy i dostał jasne wskazówki, co działa u niego świetnie, a co można zrobić jeszcze lepiej. Zgłaszający się do programu mają przede wszystkim na nim skorzystać, a nie czuć się sprawdzani – mówi Dawid Jastrzębski, prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

NIE TYLKO ZNAK JAKOŚCI

Organizacje, które pozytywnie przejdą proces certyfikacji, będą mogły korzystać z wachlarza możliwości promocyjnych i rozwojowych. Dla samych wolontariuszy taki certyfikat to znak, że dana organizacja jest godna zaufania i warto podjąć z nią współpracę. Wyróżnione podmioty będą mogły liczyć na promocję w kanałach naszych oraz miejskich m.in. na wyróżnienie ich oferty dla wolontariuszy, promocję wśród posiadaczy Gdańskiej Karty Mieszkańca czy na wydarzeniach branżowych, co ma pomóc im w pozyskaniu nie tylko wolontariuszy, ale także partnerstw biznesowych i zaufania mieszkańców Gdańska. Jedną z korzyści dla wyróżnionych będzie też znaczne ułatwienie dotarcia do innych podmiotów i wymiana doświadczeń, co docelowo owocuje szybszym rozwiązaniem problemów czy podejmowaniem nowych, odważnych inicjatyw.

JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT JAKOŚCI?

Program „Wolontariat na plus” został stworzony z myślą o wszystkich organizatorach wolontariatu, bez względu na ich wielkość i skalę działania. O wyróżnienie mogą więc starać się zarówno duże, zorganizowane organizacje, jak i te najmniejsze, nawet 1-osobowe podmioty.

Zgłoszenia do programu przyjmowane będą przez cały rok. Program nie ma formy konkursowej, co w praktyce oznacza, że certyfikat jakości może uzyskać każdy organizator zgłaszający się do programu, jeśli spełnia kryteria dobrej, jakościowej współpracy z wolontariuszami.

Pod uwagę będzie branych pięć głównych kategorii, obejmujących szeroko pojęte przygotowanie do współpracy z wolontariuszami, proces naboru i motywację wolontariuszy czy wreszcie ewaluację i promocję wolontariatu. Chodzi m.in. o stworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy dla wolontariuszy, zadbanie o aspekty formalno-prawne, aktywną rekrutację czy dobrze zbudowaną ofertę. Pod uwagę brane są również relacje organizatora z wolontariuszami i zespół odpowiedzialny za tę współpracę.

Każda z tych pięciu kategorii została szczegółowo opisana w programie, a podmioty starające się o certyfikat będą mogły skorzystać ze specjalnie przygotowanego FAQ (Frequently Asked Questions) jak z narzędziownika i niejako „przyłożyć” swoje działania do pożądanego wzorca opisanego w dokumencie.

Proces starania się o uzyskanie certyfikatu trwa od miesiąca do ok. dwóch miesięcy i rozpoczyna się od wypełnienia formularza przez osobę wyznaczoną przez danę organizację. Już na tym etapie autoewaluacji organizator może zwrócić się do certyfikatora o pomoc w ocenie działań, a ten dokonuje pogłębionej weryfikacji i udziela potrzebnego wsparcia. Ma on być partnerem, a nie jedynie audytorem w całym procesie. To czas spotkań, rozmów i analizy działań organizacji.

Podmioty, które uzyskają co najmniej 65% punktów odpowiadających stopniowi spełniania kryteriów profesjonalnej współpracy z wolontariuszami, zostaje zakwalifikowany do II etapu. Uzyskanie w nim 75% pozytywnej oceny owocuje otrzymaniem przez organizatora certyfikatu jakości na 3 lata z możliwością odnowienia po upływie tego czasu.

Jeśli na etapie weryfikacji okaże się, że organizator nie jest jeszcze gotowy i nie spełnia warunków w wymaganym stopniu, może skorzystać ze wsparcia we wdrożeniu pozytywnych zmian i ponownie ubiegać się o certyfikat.

– Ta zasada pozwala nam na realne wprowadzanie dobrych praktyk i nieskreślanie tych podmiotów, które jeszcze w jakichś obszarach potrzebują coś ulepszyć. Nie zostawiamy ich z oceną, ale z konkretnymi narzędziami do poprawy jakości i kolejną szansą na dołączenie do grona najlepszych – mówi Dawid Jastrzębski.

„Wolontariat na plus” to owoc inicjatywy Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku do tworzenia, którego zaprosiliśmy organizatorów wolontariatu oraz reprezentantów władz miasta. To także echo tytułu Europejskiej Stolicy Wolontariatu dla Gdańska. Prace nad projektem trwały od 2022 roku już w grupach roboczych, a jego obecny kształt został pozytywnie przyjęty na konsultacjach środowiskowych. Od marca rusza pełną parą.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE!

Projekt i wykonanie: Mehowmy