Informacje dla zainteresowanych

CO ZROBIĆ, ABY UZYSKAĆ CERTYFIKAT „WOLONTARIAT NA PLUS”?

Wypełnij FORMULARZ I ETAPU CERTYFIKACJI

W ciągu 30 dni roboczych od wysłania formularza I etapu organizator wolontariatu otrzyma informację nt. uzyskanego wyniku i przebiegu dalszych etapów w zależności od liczby uzyskanych punktów.

Po uzyskaniu w I etapie min. 65% kryteriów standardów współpracy z wolontariuszami, Organizator wolontariatu zostaje zakwalifikowany do II etapu, który polega na dokonaniu przez certyfikatora weryfikacji informacji podanych przez Organizatora wolontariatu w formularzu autoewaluacji.

Decyzję o przyznaniu Certyfikatu, na podstawie rekomendacji Operatora Certyfikacji, podejmuje Gdańska Rada ds. Rozwoju Wolontariatu, powołana przy Prezydencie Miasta Gdańska.

Projekt i wykonanie: Mehowmy