Centrum Organizacji Pozarządowych

Serdecznie zapraszamy wszystkie gdańskie NGOsy do skorzystania ze wsparcia Centrum Organizacji Pozarządowych, prowadzonego przez Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, w tym:

  • ze wsparcia w przygotowaniu PROJEKTÓW na każdym etapie;
  • doradztwa KSIĘGOWEGO ;
  • opracowania strategii FUNDRAISINGOWEJ w zakresie współpracy z biznesem;
  • wsparcia w zakresie ICT ;
  • konsultacji dokumentów FORMALNO-PRAWNYCH, w tym statutów oraz obligatoryjnych dokumentów związanych z ochroną danych osobowych (RODO);

Ponadto zachęcamy także do skorzystania z oferty SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH – to możliwość sfinansowania lub dofinansowania szkolenia lub warsztatu realizowanego dla zespołu konkretnej organizacji na podany przez nią temat.   

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt na:

biuro@fundacjarc.org.pl lub 58 344 40 39!

Projekt i wykonanie: Mehowmy