Centrum Nauki Experyment w nowym projekcie, szukają partnerów

Międzynarodowe przedsięwzięcie, w którym weźmie udział 10 głównych partnerów koordynowanych przez Centrum Nauki Nemo z Holandii oraz 9 stowarzyszonych centrów nauki pod przewodnictwem ECSITE (European Network of Science Centres and Museums) – tak w skrócie można opisać uczestników projektu „Hypatia”. Wśród nich znalazło się gdyńskie Centrum Nauki Experyment, które do 5 września poszukuje ekspertów do tworzącej się sieci współpracy. Wszystko po to aby propagować naukę przedmiotów ścisłych wśród młodzieży.

Projekt „Hypatia” powstał z myślą o młodzieży w wieku 13 – 18 lat, która ma przed sobą wybór dalszej nauki a następnie kariery zawodowej. Ma on zwiększyć ich zainteresowanie takimi dziedzinami jak nauka, technologia, inżynieria czy matematyka i pokazać, że warto zastanowić się nad wyborem zawodu naukowca. Ponadto ważnym elementem projektu jest promowanie równouprawnienia w dostępie do nauki poprzez zachęcanie dziewcząt do studiowania przedmiotów ścisłych i w oparciu o nie budowania przyszłej kariery zawodowej. 

W realizację przedsięwzięcia zaangażowane są centra nauki, w tym Centrum Nauki Experyment w Gdyni, muzea, szkoły oraz instytucje badawcze. Stworzona sieć ekspertów z różnych środowisk i branż umożliwi wymianę doświadczeń oraz wypracowanie i wprowadzenie w szkołach innowacyjnych metod w nauczaniu przedmiotów ścisłych. Takie działania maja zwiększyć zainteresowanie młodzieży kierunkami ścisłymi oraz karierą naukową. 

W ramach projektu „Hypatia” odbywać się będą warsztaty, spotkania, konferencje i wydarzenia edukacyjne związane z zagadnieniami upowszechniania oraz testowania rozwiązań edukacyjnych, które mają nakłonić młodzież do bardziej świadomego wyboru ścieżki naukowej.

Projekt trwać będzie trzy lata i odbywać się będzie w 14 wybranych lokalizacjach w całej Europie. Tam realizowana będzie misja docierania do jak największego grona odbiorców, poprzez spełnianie najważniejszego celu projektu: zwiększenia zainteresowania dziewcząt karierą naukową. 

Więcej informacji na temat projektu „Hypatia” znajduje się na stronie internetowej TUTAJ.

Projekt i wykonanie: Mehowmy