Centrum Hewelianum jeszcze bardziej EKO!

Z końcem ubiegłego roku Centrum Hewelianum przystąpiło do Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego (BKEE). To kolejny krok w stronę odnawialnych źródeł energii i rozwiązań proekologicznych.

 

Jako członek BKEE, Centrum Hewelianum będzie prowadzić akcje edukacyjne dotyczące energii odnawialnej, wpływające na poziom świadomości ekologicznej. Już teraz w nowych obiektach służących interaktywnym wystawom zastosowano szereg innowacyjnych rozwiązań: pompy ciepła, centrale wentylacyjne z rekuperacją, generatory gazowe produkujące energię w systemie skojarzonym czy ogniwa fotowoltaiczne. To stwarza duże możliwości także pod względem prowadzenia pomiarów i rozwijania badań naukowych, w oparciu o zastosowane w Centrum Hewelianum rozwiązania. Wszystko to stawia centrum w gronie wiodących ośrodków promujących odnawialne źródła energii.


Eko – rozwiązania

7 lutego podpisana została umowa na przygotowanie dokumentacji pod przyszłą inwestycję kompleksowego systemu zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych.


Efektem planowanej inwestycji ma być kompleksowy system zasilania Centrum Hewelianum w energię: elektryczną, cieplną, chłodu użytkowego oraz OZE, wraz z zabezpieczeniem alternatywnego źródła zasilania w energię elektryczną. Przygotowanie dokumentacji pod przyszłą inwestycję pozwoli na uzyskanie w przyszłości znacznych oszczędności. Jest to niezwykle istotne w perspektywie zmian czekających Górę Gradową, czyli przede wszystkim włączania do eksploatacji kolejnych zrewitalizowanych obiektów.


Odnawialne źródła energii pozwalają na duże oszczędności eksploatacyjne, co przekłada się w naturalny sposób na efekt ekologiczny. Z budynków zasilanych przez OZE na Górze Gradowej można już wymienić Kaponierę Południową, Koszary Schronowe, Zespół Baterii Moździerzy, biuro Centrum Hewelianum, Galerię Strzelecką oraz budynek Nowych Koszar. Dzięki realizacji przyszłej inwestycji, czyli kompleksowemu zarządzaniu tą energią będzie można uzyskać maksymalną redukcję kosztów eksploatacyjnych. Dokumentacja pod przyszłą inwestycję będzie gotowa do końca 2014 roku.

Projekt i wykonanie: Mehowmy