Biznes i nauka – perspektywy na przyszłość. Rozmowy o odpowiedzialnym biznesie

Debata „Biznes i nauka-perspektywy na przyszłość” z cyklu Rozmowy o odpowiedzialnym biznesie odbędzie się 26 czerwca w Warszawie. Wydarzenie organizuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W ramach debaty zaproszeni goście będą zastanawiać się nad tym, jakie perspektywy zawodowe mają polscy absolwenci, czy ich kompetencje są spójne z oczekiwaniami biznesu, jaka jest jakość szkolnictwa wyższego, czy biznes powinien pomagać młodym ludziom stawiać pierwsze kroki na rynku pracy, a także czy istnieje współpraca pomiędzy biznesem a światem nauki.

Termin: 26 czerwca 2012 r., godz. 15:00-17:30
Miejsce: Klubokawiarni Chłodna 25, ul. Chłodna 25 (róg Żelaznej), Warszawa

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, chęć udziału należy zgłosić mailowo na adres biuro@fob.org.pl.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku!

Zagadnienia do dyskusji:
•    perspektywy zawodowe polskich absolwentów
•    czy kompetencje absolwentów są spójne z oczekiwaniami biznesu?
•    jaka jest jakość szkolnictwa wyższego w Polsce?
•    czy biznes powinien pomagać młodym ludziom stawiać pierwsze kroki na rynku pracy?
•    czy istnieje współpraca pomiędzy biznesem a światem nauki?

Zaproszeni goście:
•    Magdalena Andrejczuk, Koordynatorka Ligi Odpowiedzialnego Biznesu
•    Bartłomiej Banaszak, Rzecznik Praw Absolwenta
•    Prof. Janina Jóźwiak, Szkoła Główna Handlowa
•    Aleksandra Leśniańska, Shell
•    Prof. Witold Orłowski, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej*
•    Dominika Staniewicz, Business Centre Club

Projekt i wykonanie: Mehowmy