Bezpłatny warsztat dla nauczycieli akademickich

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień zaprasza nauczycieli akademickich na warsztat „Poszukiwanie i korzystanie z zasobów jako źródło radzenia sobie z trudnościami w pracy”. Celem warsztatu jest wzmocnienie umiejętności radzenia sobie ze stresem, zwiększenie skuteczności pracy oraz rozwój osobisty uczestników.

Warsztat obejmuje następujące treści:
1.   Przyczyny stresu w pracy.

2.   Objawy przeciążenia pracą.
3.   Jak sobie radzić, korzystając z zasobów zewnętrznych, czyli poszukiwanie wsparcia.
4.   Moje mocne strony – szukanie zasobów wewnętrznych.
5.   Sposoby przezwyciężania stresu.

 

termin warsztatu: 10 grudzień 2011 r.
godziny trwania: 10:00–15:00
miejsce: Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. Dyrekcyjna 5
prowadzący: Ewa Topór – pedagog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień
zapisy: e.topor@gcpu.pl

Udział w warsztacie jest bezpłatny.


za: www.gwsh.gda.p

 

Projekt i wykonanie: Mehowmy