Bezpłatne szkolenie ” Zarządzanie organizacją pozarządową”

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku zaprasza przedstawicieli/lki organizacji pozarządowych  i osoby chcące się włączyć w działalność trzeciego sektora  na cykl Szkoleń: „Zarządzanie organizacją pozarżadową”. Pierwsze szkolenie  odbędzie się 4 pażdziernika 2011 o godzinie 10.00 w Gdańsku. Czas trwania szkolenia: 5 godzin.
 Zajęcia są skierowane do przedstawicieli  organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych działaniem w trzecim sektorze.
Podczas pierwszego szkolenia przedstawiciele/lki organizacji pozarządowych będą mogli wybrać te, które z punktów szkolenia chcieliby omówić bardziej szczegółowo podczas następnych szkoleń.

Program szkolenia

  1. Kierowanie organizacją – odpowiedzialność i przywództwo.
  2. Planowanie strategiczne w rozwoju organizacji – analiza, misja,cele.
  3. Zarządzanie projektami – planowanie, wdrażanie, ewaluacja.
  4. Zarządzanie zespołem – podział obowiązków, komunikacja,konflikty.
  5. Sytuacje kryzysowe w organizacji – jak sobie z nimi radzić i jak wykorzystać je do rozwoju

Szkolenie poprowadzi Kamila Dobosz, z wykształcenia prawniczka, na stałe współpracująca z Fundacją Republika Kobiet. Certyfikowana trenerka prowadząca szkolenia między innymi z zakresu problematyki związanej z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. Kamila Dobosz jest koordynatorką wolontariatu w Fundacji Republika Kobiet, gdzie jest zaangażowana w bieżącą działalność społeczną organizacji.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: dukowski@wolontariat.org.pl do dnia 1 października 2011 ( Tytuł maila: Szkolenie Zarządzanie organizacją pozarządową. W treści maila proszę podać imię , nazwisko oraz nazwę reprezentowanej organizacji)

 

Projekt i wykonanie: Mehowmy