Bezpłatne szkolenie „Pozyskiwanie funduszy dla ngo”

Regionalne Centrum Wolontariatu i Gdańsk 2016 zapraszają przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych na cykl szkoleń z tematyki fundraisingu. Tytuł pierwszego szkolenia, które odbędzie się 20 października 2011 w godzinach 17.00 – 19.00 w siedzibie Gdańsk 2016, to „Źródła finansowania NGO, ze szczególnym uwzględnieniem donatorów indywidualnych”. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

Rekrutacja trwa od 7 do 16 października, a udział w niej mogą wziąć wszystkie osoby, które zajmują się lub planują włączyć w pozyskiwanie funduszy dla NGO.

Odbiorcami szkolenia mogą być zarówno osoby bezpośrednio odpowiedzialne za proces pozyskiwanie funduszy dla NGO, jak również współpracownicy, ponieważ profesjonalny, fundraising to wspólny wysiłek wszystkich pracowników organizacji włącznie z liderami, których działania koordynuje wyznaczona osoba.

Celem pierwszego szkolenia szkolenia będzie prezentacja alternatywnych źródeł pozyskiwania funduszy dla NGO, ze szczególnym uwzględnieniem donatorów indywidualnych, jako darczyńców. 

Szkolenie poprowadzi Elżbieta Szczęk, która przez ostatnią dekadę zawodowo zajmowała się pozyskiwaniem funduszy dla organizacji pozarządowych (nonprofit organizations) z siedzibą w Nowym Jorku. Znajomość tematyki III sektora to połączenie jej formalnego wykształcenia – studia z Zarządzania Sektorem Pozarządowym (Nonprofit Management, 2003), w The New School, New York, USA) z blisko dziesięcioletnią praktyką w różnorodnych NGO z siedzibą w Nowym Jorku. Studiowała również ekonomię społeczną i stosunki międzynarodowe. Społecznie uczestniczyła w projektach m.in. w ramach ONZ. Współpracowała z Fundacją RC z Gdańska oraz liderami polskiego sektora pozarządowego. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w Gdańsku oraz pełni funkcję skarbnika w Bałtyckim Instytucie Spraw Europejskich i Regionalnych (BISER), gdzie również koordynuje pracę grupy fundraisingowej.

Plan szkolenia:

  1. Przedstawiona zostanie charakterystyka przestrzeni, w której działają organizacje pozarządowe (obok biznesu i administracji państwowej) oraz odmienne role jakie wymienione podmioty pełnią w społeczeństwie obywatelskim.
  2. Zaprezentowane zostaną, w sposób uporządkowany, techniki i narzędzia składające się na profesjonalny fundraising, jaki jest powszechnie praktykowany w krajach zachodnich (na przykładzie osobistego doświadczenia prezentera z dziesięcioletniej praktyki fundraisingu w USA), które są cennym źródłem dobrych praktyk do naśladowania dla polskich NGO.
  3. Ponieważ fundraising to przede wszystkim budowanie długotrwałych relacji z potencjalnymi donatorami, to odpowiednia ilość czasu zostanie poświęcona na poznanie motywacji i oczekiwań donorów, co pozwoli szkolonym na bardziej strategiczne działanie w kontaktach z donatorami.
  4. Poruszona zostanie statystyka oraz to, co z niej wynika dla NGO w kontekście fundraisingu.

REKRUTACJA:
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej: (plik powyżej) i przesłanie jej do Roberta Dukowskiego na adres: dukowski@wolontariat.org.pl. Tytuł maila: Szkolenie fundraising. Rekrutacja trwa od 7 do 16 października 2011 (osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają potwierdzenie uczestnictwa 17 października).

Termin szkolenia: 20 października 2011, godzina 17.00 – 19.00.

Miejsce szkolenia: Gdańsk 2016, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, sala: 209 II piętro.

Wstęp wolny!

Projekt i wykonanie: Mehowmy