Bardzo udany debiut MOPRu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku wspólnie z Wydziałem Edukacji UM rozpoczyna kampanię edukacyjno-informacyjną w szkołach pt. „Pomagamy pomagać”, z zakresu profilaktyki problemów społecznych.

 

Pierwsze spotkanie o pomaganiu odbyło się 21 listopada 2013 roku w Szkole Podstawowej Nr 14 przy ul. Kartuskiej 126 A. Pogadankę z najmłodszymi mieszkańcami poprowadzili: Ewa Turuta (psycholog z MOPR) i Andrzej Stawicki (organizator społeczności lokalnej). – Celem kampanii jest uświadomienie dzieci i młodzieży kim jesteśmy, jak pracujemy, gdzie działamy – informuje Marlena Jasnoch Zastępca Dyrektor ds. Usług Społecznych MOPR. – Dzięki współpracy ze szkołami przybliżymy dzieciom i młodzieży rolę pracownika socjalnego, jako osoby pracującej w środowisku lokalnym na rzecz wspierania rodziny. Przybliżymy młodym gdańszczanom metodę pracy socjalnej jako narzędzia do rozpoznania zarówno potrzeb rodziny w środowisku lokalnym jak i jej potencjału. Mamy nadzieję, że projekt pozytywnie wpłynie na kształtowanie postaw społecznych, a tym samym przyczyni się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Gdańsku. Naszym celem jest również zaszczepienie w dzieciach i młodzieży ducha wolontariusza. Zainteresowanych uczniów zaprosimy na spotkania z seniorami w gdańskich domach samopomocy.

W ramach projektu pracownicy MOPR przeprowadzą cykl pogadanek z dziećmi i młodzieżą, podczas których przedstawią misję Ośrodka. Spotkania o pomaganiu obejmują pięć bloków tematycznych:

1. Rodzina, w zespole siła.
2. Osoby sprawne inaczej nie zawsze bezradne.
3. Osoby starsze, łączenie pokoleń (Babciu, Dziadku co u Ciebie słychać? Pytania, które sprawią radość).
4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, każdy może pomóc.
5. Organizowanie społeczności lokalnej, drużyna marzeń.

Podsumowaniem inicjatywy będzie konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół biorących udział w warsztatach pt. „Pomagamy pomagać”.

 

 

 

 

 

Foto: Jens Rötzsch

Projekt i wykonanie: Mehowmy